• Framhaldsskólaeiningar: 5
  Þrep: 3
  Undanfari: STÆ3A05

Lýsing á efni áfangans

Áfanganum er ætlað að veita gagnlegan grunn í eðlisfræði. Meginþættir efnisins eru einvíð hreyfing, aflfræði punktmassa og varmafræði. Rauði þráðurinn í áfanganum eru hugtökin kraftur og orka. Þannig er fjallað um þyngdarkraft og þyngdarsvið við yfirborð jarðar, fjaðurkraft og núningskrafta; enn fremur um ýmis form orkunnar svo sem vélræna orku og innri orku. Fjallað er um eitt mikilvægt varðveislulögmál eðlisfræðinnar, þ.e. lögmálið um varðveislu orkunnar. Lögð er áhersla á verklegar æfingar sem tengjast efninu.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • mælistærðum, einingum og óvissu.
 • SI-einingakerfinu. hreyfingu eftir beinni línu.
 • sambandi færslu, hraða og jafnrar hröðunar við línulega hreyfingu.
 • kröftum.
 • kraftlögmálum Newtons.
 • þyngd, núningi og fjaðurkrafti.
 • skriðorku, stöðuorku í þyngdarsviði og spennuorku.
 • vinnulögmálinu.
 • orkulögmálinu.
 • vinnu og orkuvarðveislu.
 • sambandi vinnu krafts og afls hans.
 • þrýstingi.
 • lögmáli Pascals um þrýsting í innilokuðum vökva.
 • hita og hitamælum.
 • kvikfræði gassameinda.
 • gasþrýstingi út frá árekstrakenningu gassameinda.
 • gaslögmálinu.
 • varmafræði.
 • nokkrum gerðum hitamæla og þekki skilgreiningu Kelvinhitastigs.
 • grunnatriðum varmafræðinnar sem þarf til að fjalla um varmaskipti og fasabreytingar.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita mælistærðum, einingum og óvissu í eðlisfræði.
 • útskýra hreyfingu eftir beinni línu.
 • beita 2. lögmáli Newtons við lausn dæma.
 • beita vinnulögmálinu við lausn verkefna.
 • beita orkulögmálinu við lausn einfaldra verkefna.
 • reikna út vinnu krafts og afl.
 • beita gaslögmáli við lausn einfaldra verkefna.
 • leysa verkefni sem varða þrýsting.
 • útskýra hita og hitamæla.
 • útskýra kvikfræði gassameinda.
 • reikna dæmi úr varmafræði.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • meta óvissu við mælingar og fara með óvissu við samlagningu/frádrátt og margföldun/deilingu.
 • setja fram niðurstöður útreikninga með óvissu og réttum fjölda markverðra stafa.
 • beita kraftlögmáli Newtons til að álykta um samband hröðunar hlutar og krafta sem á hann verka.
 • beita skipulegum aðferðum við að leysa verkefni úr þeim efnisþáttum sem teknir eru fyrir.
 • gera verklegar tilraunir úr efninu og skrá niðurstöður sínar skipulega og vinna úr þeim.
 • geta unnið af öryggi og sjálfstæði og beitt röksemdafærslu á efnisatriði tengd eðlisfræði.