Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 3
Undanfarar: EÐL3B05 og STÆ3C05


Lýsing á efni áfangans:

Efni þessa áfanga er eðlisfræði raf- og segulsviða og fyrirbæra þeim tengdum. Umfjöllunin er bæði formlegri og óhlutstæðari en í fyrri áfanga um rafrásir. Meginefni áfangans er rafsvið, þéttar, lögmál Gauss, rásir með þéttum í, riðstraumur, segulsvið og samband raf- og segulsviðs, span og lögmál Faradays og rafsegulbylgjur. Lögð er áhersla á verklegar æfingar sem tengjast efni áfangans.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • Gausslögmálinu fyrir rafsvið.
 • skilgreiningu rafsviðs og rafflæðis.
 • skilgreiningu á spennu og spennumun í rafsviði.
 • þéttum.
 • fyrirbærinu þétti og geti reiknað rýmd og orkuinnihald einföldustu þétta.
 • rafsviði og spennu.
 • beitingu á Gausslögmáli til þess m.a. að reikna út rafsvið í plötuþétti.
 • segulsviði.
 • rafagnageislum.
 • rafsegulöldum.
 • hegðun rásar með þétti og mótstöðu.
 • síseglum og segulsviði.
 • sambandi straums og segulsviðs.
 • lögmáli Laplace og lögmáli Biot-Savart.
 • kröftum sem verka á hlaðnar agnir í rafsviði og segulsviði.
 • skilgreiningu segulflæðis og geti beitt lögmáli Faradays um span.
 • sjálfspani og hegðun sveiflurásar.
 • riðstraumi.
 • riðstraumi og eiginleikum riðstraumsrása með raðtengingu viðnáms, spólu og þéttis.
 • rafsegulöldum og tengslum þeirra við jöfnur Maxwells.
 • samliðun ljóss sem farið hefur í gegn um raufagler og notkun raufaglers við litrófsgreiningu.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita Gausslögmáli fyrir rafsvið.
 • fjalla um rafsvið og spennu.
 • reikna rásir með þéttum.
 • gera grein fyrir segulsviði.
 • fjalla um rafagnageisla.
 • leysa verkefni um span.
 • leysa ýmis verkefni þar sem riðstraumur kemur við sögu.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • beita skipulegum aðferðum við að leysa verkefni úr þeim efnisþáttum sem teknir eru fyrir.
 • að gera verklegar tilraunir úr efninu og skrá niðurstöður sínar skipulega og vinna úr þeim.