Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 2
Undanfari: Enginn


Lýsing á efni áfangans:

Áfanganum er ætlað að veita grunnþekkingu í efnafræði. Megin efnistök eru skilgreiningar á hugtakinu efni og eðliseiginleikum efna, mælingar og meðferð talna m.t.t. markverðra stafa, samsetningu atóma og læsi á lotukerfið, ólíkar gerðir efnatengja m.t.t. samsetningu þeirra og nafnakerfa, Helsu gerðir ólíkra efnahvarfa, læsi á efnajöfnur og tengsl þeirra við magnbundna útreikninga, hugtökin mól og styrkir efna í lausnum, gaslögmálin. Mikil áheyrsla er lögð á dæmareikning þar sem ofangreindum efnisþáttum er fléttað saman. Áhersla er lögð á framkvæmd verklegra æfinga sem tengjast efninu.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • hugtökunum efni, efnablanda, ástand efna, eðlisfræðilegum eiginleikum efna.
 • mælingum í efnafræði, meðferð talna og markverðir stafir talna.
 • hugtökunum orka, varmi, eðlismassi.
 • hugtökunum atóm, frumefni, efnasamband, öreindir, samsætur og atómmassi.
 • rafeindahýsingu frumefna, röðun rafeinda á undirhvolf, gildisrafeindir og áttureglan.
 • hleðsla jóna og algengra fjölatóma jóna, jónísk tengi og nafnakerfi jónaefna.
 • myndun samgildra tengja.
 • nafngiftarreglum einfaldra ólífrænna efna.
 • sameindarformúlur, gerð Lewis mynda og lögun sameindaefna.
 • rafneikvæðni og skautun sameinda.
 • stillingu efnajafna og hagnýting þeirra í magnútreikningum.
 • hugtökunum formúlumassi, mól og mólmassi.
 • tölu Avogadrosar og tengsl hennar við hugtakið mól.
 • tengslum atómmassaeiningar og móls.
 • umreikningum milli móla og annara magnbundinna eininga.
 • hlutfallsreikningum efna í lausnum og efnahvörfum.
 • fellingarhvörfum og leysni jónaefna í vatnslausnum.
 • sýru-basa hlutleysnihvörfum, pH skali og skilgreining á sýrum og bösum.
 • ritun á nettó jónajöfnum.
 • oxun-afoxunarhvörfum, oxunartölur og reglunum sem að þeim lúta.
 • ástandi efna og fasabreytingum.
 • hugtakinu þrýstingur, kenningunni um hreyfiorku sameinda.
 • gaslögmálum Boyles, Gay-Lussacs, Charles og Avogadros.
 • sameinaða gaslögmálið og kjörgaslögmálið.
 • lausnum og hugtökum tengdum þeim s.s leysir, leyst efni og felling.
 • reglunni „líkur leysir líkan“.
 • sterkum og veikum rafkleyfum.
 • sýrum, bösum, pH og tengdum hugtökum.
 • ritun skýrslna um framkvæmd verkelegra æfinga.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • greina milli ólíkra efnafræðihugtaka.
 • beita mælistærðum, einingum og markverðum tölustöfum.
 • skilgreina ofangreind hugtök.
 • reikna dæmi tengdum ofangreindum hugtökum í efnafræði.
 • gera sér góða grein fyrir hugtakanotkun í efnafræði.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • átta sig á og rökstyðja hvaða reikniaðferðir eiga við hverju sinni við útreikninga í efnafræði.
 • beita skipulegum aðferðum við útreikning lausna og sett fram niðurstöður sínar með óvissu og markverðum hætti.
 • geta hagnýtt sér þekkinguna við framkvæmd verklegra æfinga í efnafræði.
 • skilja mikilvægi efnafræðinnar í raunvísindum og geti unnið af öryggi og sjálfstæði og beitt röksemdarfærslu á efni tengd grunefnafræði.
 • stunda áframhaldandi nám í efnafræði.

Námsmat:

Fer fram að hluta til með símati, verklegum æfingum og annarprófi í lok áfangans.