Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 2
Undanfari: Enginn


Lýsing á efni áfangans:

Nemendur öðlast innsýn í ýmsa ólíka menningarheima þar sem enska er töluð og efla menningarvitund sína markvisst. Nemendur læra að tjá sig um sjálfa sig og eigið umhverfi á ensku. Nemendur skoða hvað í því felst að búa á Íslandi, hvað við eigum sameiginlegt með enskumælandi þjóðum og hvað er ólíkt. Áhersla er lögð á að nemendur þjálfi sjálfstæð vinnubrögð og tileinki sér árangursríka námstækni.

Undirstöðuatriði enskrar málfræði eru rifjuð upp, sérstaklega þau atriði sem reynast íslenskum nemendum erfið. Allir fjórir færniþættirnir, lestur, ritun, hlustun og tal eru þjálfaðir markvisst auk þess sem nemendum er leiðbeint í notkun orðabóka og annarra hjálpargagna.

Lokamarkmið:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • ólíkum viðhorfum og gildum og hvernig þau móta menninguna í þeim löndum þar sem tungumálið er notað og geti tengt þau eigin samfélagi og menningu.
 • helstu málfræðiatriðum í enskri tungu, s.s. notkun óákveðins greinis og ákveðins greinis, tíðum sagna og eignarfalli.
 • orðaforða í tengslum við efni áfangans.
 • samspili íslenskrar tungu og enskrar og einnig mikilvægi þess að geta yfirfært upplýsingar (þekkingu) á milli tungumálanna tveggja.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • að skilja algeng orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talað mál.
 • lesa fjölbreytta texta í formi bókmennta, texta almenns eðlis og aðra texta sem tengjast efni áfangans.
 • rita stutta texta byggða á efni áfangans.
 • tjá sig um valin málefni.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja daglegt mál, svo sem samræður og fjölmiðlaefni t.d. þáttum úr sjónvarpi, fréttum eða efni af YouTube, hvort sem hann þekkir umræðuefnið eða ekki.
 • tileinka sér efni ritaðs texta og hagnýta sér það á mismunandi hátt.
 • nota viðeigandi orðalag í samskiptum (kurteisi)
 • skrifa læsilegan texta um sérvalið efni frá eigin brjósti þar sem hugmyndaflug getur fengið að njóta sín. (ath smásögutengd verkefni)
 • hagnýta þann orðaforða sem áfanginn byggir á í ræðu og riti.
 • beita árangursríkri námstækni t.d. við að tileinka sér orðaforða og lesa krefjandi texta.