Framhaldsskólaeiningar: 4
Þrep: 2
Undanfari: ENS2B040


Lýsing á efni áfangans

Nemendur auka við þekkingu sína á ýmsum málefnum tengdum menningu, listum og vísindum. Farið er í margvíslegt efni sem tengist þessu, svo sem texta, hlustunarefni, margmiðlunarefni og fleira. Nemendur vinna í hópum eða að einstaklingsverkefnum og nýta sér orðabækur og rafræn hjálpargögn. Þessi áfangi er sá síðasti þar sem farið er markvisst í málfræði og málfræðiæfingar. Í þessum áfanga verður einnig unnið með ýmis bókamenntaverk.

Lokamarkmið

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • ýmsum málefnum tengdum menningu, listum og vísindum
 • uppbyggingu bókmenntatexta og hugtökum þeim tengdum
 • flóknari og sértækari orðaforða sem tengist efni áfangans

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • taka virkan virkari þátt í samskiptum og beita málfari við hæfi
 • lesa lengri bókmenntaverk
 • skrifa ritgerðir eftir frekari fyrirmælum um uppsetningu (inngangur, efnisyrðing, meginmál og lokaorð)
 • lesa texta sem byggja á sértækari orðaforða og snerta t.d. landafræði, bókmenntir o.fl.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skilja án teljandi vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni ef hann þekkir vel til þess
 • lesa á milli línana og átta sig á dýpri merkingu í texta
 • tjá sig á skýrann og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margskonar aðstæður
 • skrifa ýmiskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig