Framhaldsskólaeiningar: 4
Þrep: 2
Undanfari: ENS2B050


Lýsing á efni áfangans

Nemendur auka við þekkingu sína á ýmsum málefnum tengdum menningu, listum og vísindum. Farið er í margvíslegt efni sem tengist þessu. Nemendur vinna í hópum eða að einstaklingsverkefnum og nýta sér orðabækur og rafræn hjálpargögn. Þessi áfangi er sá síðasti þar sem farið er markvisst í málfræði og málfræðiæfingar. Í þessum áfanga verður einnig unnið með ýmis bókamenntaverk.

Lokamarkmið

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • ýmsum málefnum tengdum menningu, listum og vísindum
  • uppbyggingu bókmenntatexta og hugtökum þeim tengdum
  • flóknari og sértækari orðaforða sem tengist efni áfangans

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • taka virkan virkari þátt í samskiptum og beita málfari við hæfi
  • lesa lengri bókmenntaverk skrifa ritgerðir eftir frekari fyrirmælum um uppsetningu (inngangur, efnisyrðing, meginmál og lokaorð)
  • lesa texta sem byggja á sértækari orðaforða

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • skilja án teljandi vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni ef hann þekkir vel til þess
  • lesa á milli línana og átta sig á dýpri merkingu í texta
  • tjá sig á skýrann og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margskonar aðstæður
  • skrifa ýmiskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig