Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 2
Undanfari: FER2A05


Lýsing á efni áfangans

Í áfanganum verður fjallað almennt um ferðaþjónustu innanlands og uppbyggingu hennar. Rætt verður um helstu starfsgreinar innan ferðaþjónustunnar og fengnir fyrirlesarar um sérstök efni. Verður sjónum beint að Íslandi öllu en þó með höfuð­áherslu á Norðurland. Í þessum áfanga er fyrst og fremst unnið með landafræði og náttúru svæðisins með ferðamennsku og möguleika innlendra sem erlendra ferða­manna að leiðarljósi. Saga og menning landsins fléttast að sjálfsögðu líka inn í viðfangsefnin og unnið er á öllum þeim tungumálum sem nemandinn lærir í skólanum eða hefur önnur tök á.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • menningu og sögu þjóðarinnar og hvað af því getur laðað að erlenda ferðamenn, til dæmis sögustaðir, og enn fremur landafræði, jarðfræði og náttúrufræði Íslands
  • aðferðum, tækjum og tólum til að búa árangursríkt kynningarefni og sjónum einkum beint að framsetningu með stafrænum hætti, hvort sem er á vef eða myndböndum.
  • mikilvægi staðgóðrar tungumálakunnáttu, jafnt íslensku, erlendra mála, sem lærð eru í skóla, eða annarra mála sem hann hefur á færi sínu, og færni til að beita ólíkum málum við munnlega og skriflega kynningu
  • undirstöðuatriðum í framsögn, framkomu og flutningi kynningarefnis og frágangi á vefsíðum, myndböndum og öðrum myndmiðlum

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • flytja mál sitt á ólíkum tungumálum frammi fyrir áheyrendum og í þeim miðlum sem notaðir eru við hvert verkefni
  • greina skilmerkilega frá því sem fyrir auga ber í kynnisferðum, einnig á mismunandi málum
  • útbúa kynningarefni á mismunandi myndformi
  • beita mismunandi aðferðum eftir ólíkum hópum viðtekenda

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • segja með nákvæmni en áreynslulaust frá því helsta sem hrífa má ferðafólk
  • afla sér gagna á vefjum og bókum til að bæta kynningar sínar og kynningarefniútbúa fjölbreytt ferðagögn

Námsmat:

Símat er verulegur hluti námsmatsins. Hvert verkefni um sig gildir sinn hluta einkunnar. Kennaramat kemur fram meðal annars í mati á vikulegum vinnuskýrslum og sýnilegri virkni og framlagi nemandans og jafningjamat gildir að hluta.