Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 3
Undanfari: FER2B05


Lýsing á efni áfangans

Í áfanganum verður sjónum beint út fyrir landsteinana og verður nemendum úthlutað erlendum ferðamannastöðum sem þeir munu vinna geinargerðir um. Skulu nemendur þar leitast við að skoða bæði jákvæða og neikvæða þætti ferðaþjónustunnar. Í þessu verkefni verður unnið með ýmis lönd í Evrópu og unnið með þau tungumál sem nemendur hafa lært í skóla eða annars staðar og töluð eru í þeim löndum. Lögð er áhersla á að kynnast löndunum vel svo og að nemendur geti nýtt kunnáttu sína í þessum tungumálum á ferðum þar um slóðir. Nemendur fara til nokkurra þeirra borga sem valdar verða og safna heimildum sem síðar verða notaðar til að gera kynningarmyndband um borgina og kynningarefni um borgir erlendis fyrir grunnskóla.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • grundvallarhugtökum sem tengjast ferðaþjónustu og ýmsum sviðum ferðaþjónustunnar á Íslandi og í nokkrum borgum Evrópu
 • hvaða þættir í náttúru landa, sögu og menningu þjóða draga að sér ferðamenn, innlenda sem erlenda.
 • jákvæðum og neikvæðum hliðum ferðamennskunnar og greini hvað það er sem einkennir vinsæla ferðamannastaði.
 • aðferðum, tækjum og tólum til að búa árangursríkt kynningarefni og sjónum einkum beint að myndböndum.
 • mikilvægi staðgóðrar tungumálakunnáttu, jafnt íslensku, erlendra mála, sem lærð eru í skóla, eða annarra mála sem hann hefur á færi sínu, einkum orðaforða og málfar sem hentar margvíslegri ferðaþjónustu
 • undirstöðuatriðum í framsögn, framkomu og flutningi kynningarefnis og frágangi á ritgerðum og myndmiðlum

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • flytja mál sitt á ólíkum tungumálum frammi fyrir áheyrendum, taka viðtöl og ganga frá því í myndmiðlum
 • greina skilmerkilega frá því sem fyrir auga ber í kynnisferðum, einnig á mismunandi málum
 • nota vönduð vinnubrögð við öflun mynd- og hljóðefnis og nota stafrænar ljósmynda- og myndbandstökuvélar og hljóðupptökutæki við öflun gagna á völdum ferðamannastöðum.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • segja með nákvæmni en áreynslulaust frá því helsta sem hrífa má ferðafólk
 • afla sér gagna til að bæta kynningar sínar og kynningarefni
 • útbúa lifandi ferðagögn