Framhaldsskólaeiningar: 4
Þrep: 2
Undanfarar: ÍSI2A13-NÁT og ÍSI2A13-SAM


Lýsing á efni áfangans

Grunnþættir áfangans eru ritun, munnleg tjáning, lestur, bókmenntagreining, saga málsins og málstefna. Til þess að ná þessum markmiðum skal nemandinn gera útdrætti og endursagnir. Hann mun þjálfast í framsögn og lestri ólíkra texta. Til þess að efla nemandann í lestri og framsögn skal hann fræðast um hljóðmyndun og tengsl tals og tjáningar. Þá mun hann þjálfast í að meta og greina smáar og stórar sögur.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • hljóðfræði og hljóðmyndun nútímamáls
 • meginþáttum í sögu íslensks máls og málstefnu
 • eðlisþáttum smásagna og skáldsagna
 • undirstöðuatriðum í framsögn, framkomu og upplestri ritaðs máls
 • gildi þess að skrifa margvíslega texta, meðal annars útdrátt og endursögn

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • flytja mál sitt frammi fyrir áheyrendum
 • greina bókmenntir og beita grunnhugtökum við það
 • greina aðalatriði í texta

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • koma fyrir sig orði á viðeigandi hátt
 • gera grein fyrir skoðunum sínum og annarra
 • skrifa útdrætti, endursagnir
 • lesa bókmenntir sér til gagns og geta greint öðrum frá því
 • meta málnotkun og taka afstöðu til hennar

Námsmat:

Símat er verulegur hluti námsmatsins, munnlegt og skriflegt, allt að helmingi einkunnar. Skriflegt lokapróf að hluta.