Námsgrein: Íþróttafræði 1 (Haust 4. bekk)
Áfanganúmer: ÍÞF3R05
Fjöldi framhaldsskólaeininga: 5
Áfanginn er á: 3. þrepi
Undanfari:


Lýsing á efni áfangans:

Í áfanganum er lögð áhersla á að nemendur læri um hlutverk þjálfara í íþróttastarfi, sérstaklega við þjálfun barna og unglinga. Nemendur öðlast grundvallarþekkingu á líkamlegum og andlegum þroska barna og unglinga. Gerðar eru verklegar æfingar þar sem farið er í íþróttahús og nemendur æfa sig að kenna hvert öðru. Lögð er áhersla á skipulag þjálfunar, áætlunargerð og markmiðssetningu. Nemendur fá undirsstöðuþekkingu í kennslu og aðferðafræði íþróttaþjálfunar. Farið er yfir efni almennrar skyndihjálpar og sérstök áhersla lögð á að bregðast við íþróttameiðslum.

Námsefni:

Þjálffræði Gjerset o.fl. Leiðbeinandi barna og unglinga í íþróttum ÍSÍ, og fl. bæklingar

Lokamarkmið áfangans

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • líkamlegu og andlegu þroskaferli barna og unglinga
 • hlutverki og ábyrgð þjálfara í íþróttastarfi barna og unglinga
 • miikilvægi góðs skipulags við þjálfun
 • grundvallarkennslufræði við þjálfun
 • beitingu fyrstu hjálpar ef slys ber að höndum

Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

 • taka hreyfiþroskapróf og átta sig á hvar hver og einn einstaklingur er staddur í þroskaferli sínu líkamlega
 • skipuleggja þjálfun í einstökum tímum og yfir lengra tímabil
 • að stjórna hópi við ástundum íþróttar
 • að beita almennri skyndihjálp
 • að nota teygjubindi og íþróttateip


Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • vinna úr þroskaprófum og útbúa áætlun við hæfi út frá niðurstöðum
 • framkvæma áætlun sína
 • bregðast við óvæntum aðstæðum ef slys ber að höndum

Námsmat:

Verkefni, skýrslur og próf