Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 3
Undanfari: Náttúrulæsi, LÍF2A05


Lýsing á efni áfangans:

Í áfanganum er farið yfir helstu vistferla í vistkerfum, hringrásir, fæðutengsl, stofna og framvindu. Fjallað er um áhrif vistbreytinga á loft, láð og lög. Sérstaklega eru valin íslensk vistkerfi, landlæsi, gróður, jarðvegsrof og vistheimt. Farið er í náttúrusiðfræði og sjálfbæra þróun í umræðutímum með kennara og í verkefnavinnu. Viðfangsefni tengjast nærumhverfi nemenda og samfélagi en taka um leið mið af því sem gerist í umheiminum.

Umhverfismál verða tekin fyrir: gróðurhúsaáhrif, ósonlagið, súrnun sjávar, hringrásir efna, hnattræn umhverfisáhrif og alþjóðleg samvinna og stefnumörkun í umhverfismálum. Sérstaklega verður rætt um áhrif hnattrænnar hlýnunar á norðurhjara og þar á meðal Ísland, regnskóga, hafið, loftlagsbreytingar, vatn í veröldinni, landið, eldsneyti og ferðaþjónustu.

Í áfanganum lesa nemendur bókina Að lesa og lækna landið eftir Ólaf Arnaldsson og Ásu L. Aradóttur. Einnig er stuðst við bókina Grænskinna – Umhverfismál í brennidepli (ritstjóri Auður H. Ingólfsdóttir). Nemendur munu þar að auki lesa greinar og bækur við verkefnavinnu auk þess sem myndbönd og fræðsluþættir verða hluti af námsefninu.

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

  • sviði vist- og umhverfisfræði með sérstakri áherslu á sjálfbærni. Einnig skal hann hafa getu til að nýta þessa þekkingu sína í verkefnum tengdum umhverfismálum. Í lok áfanga skal nemandi gera sér grein fyrir eigin ábyrgð í umhverfismálum og hvernig hann getur miðlað reynslu sinni og þekkingu til góðs í átt að sjálfbærni. Nemandi þjálfast í að skipuleggja eigin viðfangsefni og takast á við þrautir, beita gagnrýninni hugsun, vinna með álitamál og meta mögulegar lausnir.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

  • Afla sér gagna á gagrýnin og ígrundaðan hátt og vinna lausnamiðað með álitamál sem upp koma. Einnig hafi nemandi þjálfast í að rökræða og rökstyðja mál sitt í ræðu og riti, auk þess að efla hæfileikann til að bregðast við nýjum, krefjandi aðstæðum.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • Geta lesið í náttúruna, vera meðvitaðri um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði jarðarbúa. Nemandi skal hafa aukið víðsýni og styrkt viðhorf sitt til umhverfismála. Efla skal siðferðisþroska nemanda svo hann eigi auðveldara með að setja sig í spor annarra.