Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 3
Undanfari:


Lýsing á efni áfangans:

Í áfanganum er farið í grundvallar hugtök innan erfðafræðinnar. Farið er í Mendelska erfðafræði og sameindaerfðafræði gerð góð skil þar sem fjallað er um byggingu erfðaefnis, fjölföldun þess og umritun og þýðingu gena.. Kynntar verða nokkrar algengar aðferðir innan erfðatækni og farið í helstu efnisþætti innan plöntu- og dýralíftækni. Þá er fjallað um algenga erfðasjúkdóma og litningagalla manna ásamt tengingu krabbameins við erfðir, genalækningar og stofnfrumur.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • Grundvallar hugtökum og lögmálum í Mendelskri erfðafræði
 • Frumuhringnum og frumuskiptingum
 • Megin mun á erfðaefni dreifkjörnunga og heilkjörnunga
 • Byggingu og eftirmyndun erfðaefnis
 • Umritunar- og þýðingarferli í heilkjörnungum
 • Skilning á táknmáli erfða
 • Stökkbreytingum
 • Algengum hugtökum innan erfðatækninnar, svo sem skerðingu, rafdrætti, raðgreiningu og PCR-mögnun
 • Gildi og notkun genaferja í m.a lyfjaframleiðslu
 • Plöntu- og dýralíftækni Erfðasjúkdómum og erfðagöllum mannsins
 • Genalækningum og notagildi stofnfrumna

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til þess að:

 • Sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
 • Geta sett í samhengi galla í erfðaefninu við ákveðna sjúkdóma
 • Geta dregið sjálfstæðar ályktanir byggðar á skynsamlegum rökum Hagnýta þekkingu sína í daglegu lífi og samfélagi