Fjöldi framhaldsskólaeininga: 5
Áfanginn er á: 1. þrepi
Undanfari: Enginn


Lýsing á efni áfangans

Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu spænskumælandi landa. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð með hliðsjón af færnimarkmiðum áfangans. Nemendur þurfa í auknum mæli að tjá sig munnlega og textar verða smám saman lengri og þyngri. Í áfanganum eru gerði auknar kröfur til sjálfstæðra vinnubragða nemandans.

Lokamarkmið áfangans

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans * helstu grunnatriðum spænsks málkerfis sem nauðsynleg eru til á ná hæfnimarkmiðum áfangans
 • Fengið aukna innsýn í menningu, samskiptavenjur og siði spænskumælandi þjóða
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum hans og líðan
 • skilja lykilatriði í stuttum frásögnum í bókum og blöðum
 • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli þegar talað er hægt og skýrt
 • skilja stutt persónuleg bréf þar sem sagt er frá daglegu lífi, atburðum, tilfinningum og óskum og beðið um upplýsingar
 • skilja stutt skilaboð þar sem koma fram boð og bönn
 • geta spurt og svarað einföldum spurningum um liðna atburði
 • geta aflað sér einfaldra, hagnýtra upplýsinga
 • skrifa einfaldan texta um málefni sem nemandinn þekkir
 • lýsa reynslu eða skoðun sinni og tjá tilfinningar

Nemandi skal geta nýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • fara eftir leiðbeiningum, skilaboðum og tilkynningum sem tengjast daglegum athöfnum
 • greina lykilatriði í stuttum rauntextum
 • geta tjáð boð og bönn og gefið ráð
 • geta sagt einfalda sögu og lýst liðnum atburðum og reynslu í stuttu máli
 • takast á við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
 • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í spænskunámi