Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 2
Undanfari: STÆ1A05


Lýsing á efni áfangans:

Meginefni áfangans eru margliður, hnitarúmfræði og Evklíðsk rúmfræði. Helstu efnisþættir eru margliður, fleygboginn, hringurinn, skurðpunktur grafa, frumhugtök og frumsendur Evklíðskrar rúmfræði, hornaföll, flatarmál og rúmmál. Aðaláhersla áfangans verður á þjálfun í dæmareikning en einnig verður farið í afleiðslukerfi og m.a. farið í sannanir á nokkrum helstu reglum Evklíðskrar rúmfræði.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 

Margliðum

 • stigi og stuðlum, reikniaðgerðum og núllstöðvum margliða.

Hnitarúmfræði

 • eiginleikum fleygboga í hnitakerfi.

 • eiginleikum hrings í hnitakerfi.

 • skurðpunktum tveggja grafa í hnitakerfi.

Evklíðskrar rúmfræði

 • frumhugtökum rúmfræðinnar.

 • frumsendunni um samsíða línur og reglum sem leiða af henni.

 • frumsendunni um einshyrnda þríhyrninga og reglum sem leiða af henni.

 • hornaföllum af hvössum hornum.

 • reikninákvæmni.

 • flatarmáli og rúmmáli ýmissa forma.

Táknmáli og röksemdafærslu stærðfræðinnar

 • notkun algengra stærðfræðitákna s.s jafnaðarmerkis, sviga og gráðumerkis.

 • sönnunum helstu reglna í námsefninu.

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 

Margliður

 • nota margliðudeilingu.

 • finna núllstöðvar margliða.

 • þátta annars stigs margliður.

Hnitarúmfræði

 • finna og túlka eiginleika fleygboga og hrings í hnitakerfi.

 • teikna gröf jafna í hnitakerfi.

 • finna skurðpunkta grafa.

Evklíðsk rúmfræði

 • leysa rúmfræðileg verkefni og þrautir.

 • hagnýta hornaföll af hvössum hornum.

 • vera nákvæmur í útreikningum og svörum.

Táknmál og röksemdafærsla stærðfræðinnar

 • nota algeng stærðfræðitákn s.s. jafnaðarmerki, sviga og gráðumerki.

 • skilja og rita sannanir helstu reglna.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 

 • Skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau.

 • Beita gangrýninni hugsun og skipulögðum aðferðum við að leysa verkefni og þrautir s.s. út frá þekkingu á lausnum svipaðra þrauta, unnið til baka frá þekktum stærðum og/eða með því að setja upp jöfnur og leysa þær.

 • Leysa orðadæmi með því að koma því á stærðfræðilegt form og túlka síðan lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni.

 • Átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna.

 • Skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega fyrir öðrum á viðeigandi hátt.

 • Fylgja og skilja einfaldar röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni.