Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 3
Undanfari: STÆ2B05 (eða STÆ2R05 auk fullnægjandi skila aukaverkefna)


Lýsing á efni áfangans:

Meginefni áfangans er vigurreikningur, hornaföll, hornafallajöfnur, rúmfræðireikningur, stikun, ofanvarp, rökfræði og mengjafræði.

Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð talsverð áhersla á skipulagða og rétta stærðfræðilega framsetningu námsefnisins.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér þekkingar og skilnings á:

Vigrum

 • ýmsum hugtökum og reglum tengdum vigrum.

Hornaföllum

 • bogamáli og bogaeiningu.

 • hornafallareglum.

 • lausn hornafallajafna.

Rúmfræði

 • sínus- og kósínusreglunum.

 • ákveðum.

 • stikunum hrings og línu.

 • ofanvarpi á línu og fjarlægð frá línu.

Rökfræði

 • fullyrðingum og rökaðgerðum.

 • yrðingum og sannmengi.

 • hæfum.

Mengjafræði

 • mengjaaðgerðum.

Táknmáli og röksemdafærslu stærðfræðinnar

 • meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar námsefnisins.

 • skilgreiningum helstu hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu.

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

Vigra

 • reikna út og finna stærðir á ýmsum hugtökum tengdum vigrum.

 • nota vigra við lausn rúmfræðilegra verkefna.

Hornaföll

 • finna horn milli vigra.

 • beita hornafallareglum.

 • leysa hornafallajöfnur.

Rúmfræði

 • leysa ýmis rúmfræðileg verkefni m.a. með því að nota vigra, sínusreglu, kósínusreglu, ákveður, stikanir, ofanvörp o.fl.

Mengjafræði og rökfræði

 • nota mengjaaðgerðir og rökaðgerðir.

Táknmál og röksemdafærsla stærðfræðinnar

 • setja námsefnið fram skv. meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar.

 • skilja og rita skilgreiningar hugtaka og sannanir reglna.

 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • Skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau.

 • Beiti gagnrýninni hugsun og skipulögðum aðferðum við lausn yrtra verkefna og þrauta, s.s. með því að setja upp jöfnur með óþekktum stærðum og leysa þær.

 • Geti klætt verkefni, sett fram í mæltu og/eða skrifuðu máli, í stærðfræðilegan búning, leyst þau og túlkað lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni.

 • Átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna.

 • Átti sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geti valið aðferð sem við á hverju sinni.

 • Skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega fyrir öðrum á viðeigandi hátt.

 • Geti fylgt og skilið röksemdafærslu í mæltu máli og í texta.

 • Geti rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun.