Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 2
Undanfari: ENS2A050


Lýsing á efni áfangans:

Áfram er lögð áhersla á að efla menningarvitund nemenda markvisst og á fjölbreyttan hátt. Nemendur kynnast ýmsum fjarlægari löndum þar sem enska er töluð en vinna samhliða á ensku með eigið umhverfi og sögu.

Í þessum áfanga er lögð áhersla á grundvallaratriði í uppsetningu ritgerða s.s. inngang, meginmál og lokaorð sem og röklegt samhengi. Einnig er hlustun og tali gert hærra undir höfði en áður og jafnframt gerðar meiri kröfur um að nemendur tileinki sér hagnýtan orðaforða með lestri lengri og flóknari texta. Haldið er áfram með málfræði og flóknari atriði tekin fyrir markvisst og skipulega.

Lokamarkmið:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • helstu hefðum um uppsetningu og skipulag ritaðs máls
 • orðaforða sem tengist atburðarrás í sögu lands og þjóðar
 • ýmsum einkennum nokkurra enskumælandi samfélaga
 • samspili íslenskrar og enskrar tungu

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • tjá sig skýrt og hnökralaust um málefni sem hann hefur kynnt sér
 • fjalla munnlega, einn og óstuddur, um tiltekin málefni
 • lesa lengri texta ítarlega
 • skrifa stuttan texta á skipulegan hátt
 • greina upplýsingar í lengri hlustunaræfingum

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • eiga frumkvæði í samræðum og bregðast við óvæntum spurningum og athugasemdum
 • rita stíla á lipurri ensku og beita málfræðiatriðum á réttan hátt
 • búa yfir góðum lesskilningi og geta miðlað þeirri þekkingu svo vel sé, bæði á íslensku og ensku
 • skilja lesið efni og tjá sig um það svo vel sé