Frjálst val gefur nemendum tækifæri til þess að víkka eða dýpka þekkingu sína á ýmsum sviðum. Hægt er að velja námsgreinar sem kenndar eru á öðrum námsbrautum skólans eða bæta við áföngum í þeim greinum sem kenndar eru á eigin braut. Af þessum sökum hafa sumir áfangar undanfara en aðrir ekki. Mikilvægt er að nemendur kynni sér kröfur um undanfara áður en þeir velja áfanga.

Valgreinar fyrir skólaárið 2019-2020

Nú er búið að vinna úr valgreinum fyrir næsta vetur og ljóst er hvaða áfangar verða kenndir. 

Kenndir valáfangar skólaárið 2019-2020

 

Valgreinabæklingurinn 2019-2020 - Kynningar á valgreinum í boði

Hér fyrir neðan má líta valblöð fyrir alla bekki sem nauðsynlegt er að hafa til hliðsjónar þegar val er skráð í Innu.

 

Samantekt á aðgangsviðmiðum íslenskra háskóla, með ábendingum um námsval í MA miðað við nýja námskrá

Athugið:

  • Sú almenna regla gildir að nemendur eiga að standa við val sitt.

  • Í undantekningartilvikum geta nemendur sótt um til brautastjóra að skipta um valgrein í fyrstu viku annar. Einungis er þó hægt að taka tillit til slíkra óska ef hópastærð þeirra valgreina sem um ræðir leyfir.

  • Sama gildir ef nemendur óska eftir að hætta í valgrein. Nemendur geta sagt sig úr valgrein áður en önn hefst og út fyrstu viku annar, en aðeins ef hópastærð leyfir.