Frjálst val gefur nemendum tækifæri til þess að víkka eða dýpka þekkingu sína á ýmsum sviðum. Hægt er að velja námsgreinar sem kenndar eru á öðrum námsbrautum skólans eða bæta við áföngum í þeim greinum sem kenndar eru á eigin braut. Af þessum sökum hafa sumir áfangar undanfara en aðrir ekki. Mikilvægt er að nemendur kynni sér kröfur um undanfara áður en þeir velja áfanga.

Við val á valgreinum er gott að hafa í huga aðgangsviðmið í háskólum. Hér er samantekt á aðgangsviðmiðum íslenskra háskóla.

Valgreinar fyrir skólaárið 2022-2023

Allar áfangalýsingar fyrir valáfanga eru í valgreinabæklingi vetrarins. Valgreinabæklingur fyrir skólaárið 2022-2023.

Brautaval í 1. bekk

Nemendur á náttúrufræðibraut í 1. bekk velja einnig hvort þeir ætla að ljúka námi sínu á heilbrigðisbraut, náttúrufræðibraut og raungreina- og tæknibraut.

Samantekt á þessum þremur brautum.

Valgreinar 2022-2023

Haustönn 2022

BLOKK 1

BLOKK 2

UTAN BLOKKA

3. bekkur nema KBS

Allur 3. bekkur

Allur 3. bekkur

ENSK3CR05
HEIM2TS05
HÖTE1GR05
LEIK2DL05

Aðeins HB/NB/RTB
LÍFF3EF05

Aðeins NB/RTB
FORR3GL05

ENSK3CU05
FRAN2PA05
HEIL1HL05
SÁLF2ÁH05
ÞÝSK2BE05

Aðeins NB/RTB
ENSK3AV05

ENSK3PL05
HEIL2LÆ05
ÍSLE2YN05
MEDI2AL05 

 

Vorönn 2023

BLOKK 1

BLOKK 2

BLOKK 3

UTAN BLOKKA

Allur 3. bekkur,
2. bekkur nema
HB, MMB og RTB

Allur 3. bekkur

3. bekkur FB, KBS, MMB

 

BORG2LM05
GRHÖ1GR05
HEIL2BL05
HÖTE1GR05
KYNF2KF05
NTDA2SK03
NÆRI3GR05
SÁLF2HÍ05
TÁKN1AI05

Aðeins FB/KB/MMB
STÆR2FF05

Aðeins HB/NB/RTB
EÐLI3FH05
EFNA3LY05

Aðeins HB/NB
FORR2FO05

FÉLA3AB05
LÍFF3AN05
LÖGF2GR05

Aðeins HB/NB/RTB
STÆR3LA05

HEIM2TS05
SÁLF3UP05

ENSK3PL05
HEIL2LÆ05
ÍSLE2YN05
MIÐL2NT05
MENN2YN05 

 

 

Athugið:

  • Sú almenna regla gildir að nemendur eiga að standa við val sitt.

  • Í undantekningartilvikum geta nemendur sótt um til brautastjóra að skipta um valgrein í fyrstu viku annar. Einungis er þó hægt að taka tillit til slíkra óska ef hópastærð þeirra valgreina sem um ræðir leyfir.

  • Sama gildir ef nemendur óska eftir að hætta í valgrein. Nemendur geta sagt sig úr valgrein áður en önn hefst og út fyrstu viku annar, en aðeins ef hópastærð leyfir.

  • Ef fara þarf út fyrir þessi tímamörk þarf að sækja sérstaklega um undanþágu til brautastjóra.