Frjálst val gefur nemendum tækifæri til þess að víkka eða dýpka þekkingu sína á ýmsum sviðum. Hægt er að velja námsgreinar sem kenndar eru á öðrum námsbrautum skólans eða bæta við áföngum í þeim greinum sem kenndar eru á eigin braut. Af þessum sökum hafa sumir áfangar undanfara en aðrir ekki. Mikilvægt er að nemendur kynni sér kröfur um undanfara áður en þeir velja áfanga.

Við val á valgreinum er gott að hafa í huga aðgangsviðmið í háskólum. Hér er samantekt á aðgangsviðmiðum íslenskra háskóla.

Valgreinar fyrir skólaárið 2021-2022

Allar áfangalýsingar fyrir valáfanga eru í valgreinabæklingi vetrarins. Valgreinabæklingur fyrir skólaárið 2021-2022.

Valblað fyrir 1. bekk
Valblað fyrir 2. bekk

Brautaval í 1. bekk

Nemendur á náttúrufræðibraut í 1. bekk velja einnig hvort þeir ætla að ljúka námi sínu á heilbrigðisbraut, náttúrufræðibraut og raungreina- og tæknibraut.

Samantekt á þessum þremur brautum.

 Valgreinar haustönn 2021

BLOKK 1 BLOKK 2 BLOKK 3 BLOKK 4 UTAN BLOKKA
Allur 3. bekkur Allur 3. bekkur 3. NB 3. NB Allur 3. bekkur

Allir 

ENSK3CR05 
FERÐ2ÍS05 
FÉLA2HE05 
HEIM2TS05 
HÖTE1GR05 
ÍSLE2KV05 
LÍFF2FM05
RVÍS2GR05 
SPÆN1AA05 

Allir nema FB SÁLF2GR05

Aðeins NB/RB 

STÆR3LA05 

Allir 

HEIL2HL05  
MENN2EK05 
SAGA3FB05 
SÁLF2ÁH05 
VÍMA2LL05  

Aðeins FB/KB/MMB 

EFNA2GR05  
STÆR3VS05 

Aðeins NB/RB 
ENSK3AV05 FORR2FO05 

EFNA3ÓE05  
LÍFF3EF05 
EÐLI3RA05

EFNA3LE05  
NÆRI3GR05 
STÆR3TX05

Allir 

ENSK3PL05 
HEIL2LÆ05 
ÍSLE2YN05 
JARÐ2ÚT05* 
SAGA2US05 

Aðeins FB 

HEIM3YN05 

Aðeins NB/RB 

ENSK3EI01 
RAUN3VR05

Valgreinar vorönn 2022 

BLOKK 1 BLOKK 2 BLOKK 3 UTAN BLOKKA

Allur 3. bekkur 
2. bekkur nema HB og RB  

3. bekkur nema RB Allur 3. bekkur  

Allir 

ENSK3AS05 
FERÐ3EV05 
FÉLA2LM05 
HEIL2BL05  
HÖTE1GR05 
HÖTE2FR05 
ÍSLE2HM05 
LEIK2LL05 
NÆRI3GR05  
SÁLF2HÍ05 
STJÖ2AS05 
UMHV2SU05 

Aðeins FB/KB/MMB 

STÆR3TF05 

Aðeins NB/RB 

EFNA3LR05  
FÉLA2GR05 
FORR2FO05

Allir 

LÍFF3AN05 
LÍFF3PS05  
ÍÞRFR2ÞÞ05 
HEIM2TS05  
SÁLF3HE05 
SPÆN1BB05 

Aðeins FB 

FÉLA3AB05 

Aðeins NB 

EÐLI4NU05 
ENSK3SV05

Allir 

ENSK3CU05 
FRAN2PA05 
LAND2AL05 
ÞÝSK2BE05 

Aðeins FB/KB/MMB 

EFNA2LE05 
SÁLF3UP05 

Aðeins NB/RB 

EÐLI3EN05 
EFNA3LY05  
FORR3GL05 

Allir 

ENSK3PL05 
HEIL2LÆ05 
ÍSLE2YN05 
MENN2YN05  
SAGA2GR05 

Aðeins FB 

HEIM3YN05 

Aðeins NB/RB 

STÆR4CA05 

Athugið:

  • Sú almenna regla gildir að nemendur eiga að standa við val sitt.

  • Í undantekningartilvikum geta nemendur sótt um til brautastjóra að skipta um valgrein í fyrstu viku annar. Einungis er þó hægt að taka tillit til slíkra óska ef hópastærð þeirra valgreina sem um ræðir leyfir.

  • Sama gildir ef nemendur óska eftir að hætta í valgrein. Nemendur geta sagt sig úr valgrein áður en önn hefst og út fyrstu viku annar, en aðeins ef hópastærð leyfir.

  • Ef fara þarf út fyrir þessi tímamörk þarf að sækja sérstaklega um undanþágu til brautastjóra.