Gjöld til skólans og skólafélagsins
Innritunargjald 12.000,- fyrir skólaárið
Gjald fyrir endurtökupróf 20.000,- fyrir sérhvert endurtekið próf
Gjald fyrir próf úr öðrum skólum  1500,-  fyrir sérhvert próf
Gjald til Hugins, skólafélags MA 9500,- fyrir skólaárið
Gjald til Skólasjóðs 1.000,- fyrir skólaárið
Gjald til Nemendasjóðs 1.000,- fyrir skólaárið
Stöðupróf  25.000.-  
Námstengd gjöld
Efnisgjald í menningarlæsi og náttúrulæsi 10.000.- fyrir skólaárið
Þjónustu- og efnisgjald 14.000.- fyrir skólaárið 
     
Önnur gjöld, prentun og námsferlar
Leiga á skápum 5.000.- endurgreiddar 4.000.- þegar lykli er skilað
Ljósrit í afgreiðslu 15.-  
Ljósrit af prófum - sýnipróf 500.-  
Prentkvóti svart-hvítt blað 20.-  
Prentkvóti litprentað blað 40.-  
Gormabinding 500.-  
Plöstun 100.-  
Staðfest afrit af ferlum/skírteinum 1000.- (aukaeintak 100.-)
Staðfest afrit af ferlum/skírteinum 2.500.- á erlendu máli
Áfangalýsingar á erlendu máli 3000.-  
Aðstoð við umsóknir erlendis 3000.-  
Námsferlar 500.-  
Eldri námsferlar sem ekki eru til á tölvutæku formi 2000.-  
Námsmat úr öðrum skólum 5000.-  
 Áhugasviðskönnun 3000.-  
Mötuneyti MA
Mötuneytiskort, 10 máltíðir 16.500 Kort seld og fyllt á þau í afgreiðslu MA
Gjaldskrá Mötuneytis MA Smella Upplýsingar á vef Heimavistarinnar