Gjöld til skólans og skólafélagsins
Innritunargjald 12.000 fyrir skólaárið
Gjald fyrir endurtökupróf 10.000 fyrir sérhvert endurtekið próf
 Gjald fyrir próf úr öðrum skólum  1500  fyrir sérhvert próf
Gjald til Hugins, skólafélags MA 8.000 fyrir skólaárið
Gjald til Skólasjóðs 1.000 fyrir skólaárið
Gjald til Nemendasjóðs 1.000 fyrir skólaárið
     
Námstengd gjöld
Efnisgjald í menningarlæsi og náttúrulæsi 10.000.- fyrir skólaárið
Efnisgjald í myndlistaráfanga 5.000.-  
Efnisgjald í ljósmyndaáfanga 3.000.-  
Gjald á ferðamálakjörsviði 25.000.- fyrir hverja önn, greiðist við upphaf annar
Þjónustu- og efnisgjald 14.000.- fyrir skólaárið
     
Gjöld í afgreiðslu skólans á Hólum
Leiga á skápum 5.000.- endurgreiddar 4.000.- þegar lykli er skilað
Ljósrit í afgreiðslu 15.-  
Ljósrit af prófum - sýnipróf 500.-  
Prentkvóti svart-hvítt blað 10.-  
Prentkvóti litprentað blað 20.-  
Staðfest afrit af ferlum/skírteinum 500.- (aukaeintak 100.-)
Staðfest afrit af ferlum/skírteinum 1.500.- á erlendu máli
Áfangalýsingar á erlendu máli 1.500.-  
Námsferlar 100.-  
Gormabinding 500.-  
Gormabinding, gamlar bækur 1000.-  
Glærur  50.-  
Plöstun 50.-  
Faxsending 100.-  
     
Mötuneyti MA
Mötuneytiskort, 10 máltíðir 10.400.- Kort seld og fyllt á þau í afgreiðslu MA
Gjaldskrá Mötuneytis MA Smella Upplýsingar á vef Heimavistarinnar