Árið 2016 var ákveðið að setja saman gæðahandbók Menntaskólans á Akureyri með það markmið í huga að festa niður það góða starf sem starfsfólk hefur þróað í gegnum árin og koma á betra skipulagi og aðgengi að ýmsum upplýsingum. 

Við vinnuna var Gæðahandbók Verkmenntaskólans á Akureyri höfð til fyrirmyndar og kunnum við þeim miklar þakkir fyrir.

Brautskráning 

VR-0016 Brautskráning nemenda og útgáfa prófskírteina

GL-0009 Gátlisti siðameistara

Stefnur og áætlanir

SS-0001 Skólasýn MA

SS-0004 Skipurit MA

SS-0010 Forvarnastefna

SS-0009 Jafnréttisstefna

SS-0008 Jafnlaunastefna Menntaskólans á Akureyri

SS-0006 Persónuverndarstefna

SS-0012 Starfsmannastefna

SS-0011 Umhverfis- og loftlagsstefna

Jafnlaunavottun

SS-0008 Jafnlaunastefna Menntaskólans á Akureyri

HB-0024 Handbók jafnlaunakerfis

VR-0022 Verklagsregla um ákvörðun launa og umbunar, jafnlaunaviðmið og jafnlaunagreiningu

VR-0023 Verklagsregla um lagalegar kröfur og aðrar kröfur

VR-0024 Verklagsregla um samskipti, jafnlaunakerfi

VR-0025 Verklagsregla um frábrigði, útbætur og forvarnir, jafnlaunakerfi

VR-0026 Verklagsregla um innri úttekt, jafnlaunakerfi

VR-0027 Verklagsregla um stýringu skjala og skráa, jafnlaunakerfi 

Nám og kennsla

EB-0003 Áfangalýsing - sniðmát

EB-0005 Námsáætlun – sniðmát 

EB-0008 Áfangaskýrsla - sniðmát

EB-0002 Lokapróf – sniðmát forsíðu

GL-0012 Verkefni kennara á önninni 

Prófahald og einkunnir

HB-0002 Reglur um prófhald

VL-0003 Sérúrræði í prófum

HB-0005 Leiðbeiningar til kennara á próftíma

VR-0004 Námsmat og færsla einkunna

VL-0032 Skil á námsmatsgögnum

VL-0027 Miðannarmat, uppgjör

VL-0007 Prófstjórn

VR-0014 Framleiðsla prófa

VL-0022 Prentun mætingarlista fyrir framleiðslu prófa

VL-0023 Móttaka á frumritum prófa

VL-0024 Fjölritun prófa

EB-0014 Brot á reglum um námsmat

EB-0019 Tilkynning um einkunn 

EB-0020 Reikningur vegna endurtökuprófs

Nemendaskrá og Inna

VR-0013 Stundatöflugerð í Menntaskólanum á Akureyri

GL-0006 Stundatöflugerð, gátlisti

VL-0036 Röðun í bekki

VL-0015 Stofna nýja önn í Upplýsingakerfinu Innu

VL-0017 Áfangar og stofur í boði á önn í Upplýsingakerfinu Innu

VL-0018 Stofna bekkjarhópa og valhópa í Upplýsingakerfinu Innu

VL-0021 Nemendur settir í bekki í Upplýsingakerfinu Innu

VL-0020 Nemendur færðir upp á næstu önn í Upplýsingakerfinu Innu

VL-0016 Skrá nýja kennara í Upplýsingakerfið Innu

VL-0019 Skrá kennara á bekkjar- og valhópa í stundatöfluforriti

VL-0013 Staðfesta viðveru í Innu

 VL-0011 Sækja fjarvistayfirlit úr Innu

VR-0006 Viðveruuppgjör eftir 5 og 10 kennsluvikur

Starfslýsingar

SL-0040 Starfslýsing, aðstoðarmanneskja í mötuneyti

SL-0003 Starfslýsing, aðstoðarskólameistari

SL-0012 Starfslýsing, bókavörður

SL-0004 Starfslýsing, brautarstjóri

SL-0010 Starfslýsing, erlend samskipti

SL-0001 Starfslýsing, fagstjóri

SL-0005 Starfslýsing, félagsmálafulltrúi

SL-0020 Starfslýsing, fjármálastjóri

SL-0008 Starfslýsing, formaður kynningarnefndar

SL-0002 Starfslýsing, framhaldsskólakennari

SL-0011 Starfslýsing, forstöðumaður bókasafns

SL-0015 Starfslýsing, gæðastjóri

SL-0007 Starfslýsing, hraðlína

SL-0016 Starfslýsing, húsvörður

SL-0033 Starfslýsing, jafnréttisfulltrúi

SL-0022 Starfslýsing, matráður

SL-0013 Starfslýsing, náms- og starfsráðgjafi

SL-0030 Starfslýsing, ritstjóri vefs

SL-0021 Starfslýsing - ræstitæknir

SL-0045 Starfslýsing, siðameistari

SL-0006 Starfslýsing, skólaritari

SL-0014 Starfslýsing, skólasálfræðingur

SL-0038 Starfslýsing, skólameistari

SL-0019 Starfslýsing, skrifstofustjóri

SL-0037 Starfslýsing, stuðningsfulltrúi

SL-0047 Starfslýsing, umhverfisfulltrúi

SL-0041 Starfslýsing, umsjónarkennari

SL-0042 Starfslýsing, UT-ráðgjafi

SL-0046 Starfslýsing, veislustjóri

SL-0039 Starfslýsing, verkefnastjóri í menningar- og náttúrulæsi

SL-0044 Starfslýsing, þjónustustjóri tölvumála

Starfsmannamál

SS-0012 Starfsmannastefna

VR-0010 Móttaka nýrra starfsmanna, verklagsregla

GL-0001 Móttaka nýrra  starfsmanna, gátlisti

VR-0011 Ráðningar starfsfólks

GL-0010 Starfslok, gátlisti

EB-0021 Starfsloksamtal

EB-0023 Tilkynning um slys á vinnutíma - starfsmenn

GL-0008 Tímabundið leyfi starfsmanna, gátlisti

EB-0018 Tímabundið leyfi starfsmanna, eyðublað

VL-0002 Afmæliskaffi

Viðbragðsáætlanir og leiðbeiningar

SS-0007 Viðbragðsáætlun Menntaskólans á Akureyri

EB-0022 Tilkynning um slys á skólatíma

EB-0023 Tilkynning um slys á vinnutíma - starfsmenn

VR-0021 Ferðir nemenda

HB-0026 Viðbragðsleiðbeiningar - grunur um lögbrot

HB-0019 1. Viðbragðsleiðbeiningar: Inngangur

HB-0010 2. Viðbragðsleiðbeiningar: Ofbeldisatvik eða hryðjuverk

HB-0009 3. Viðbragðsleiðbeiningar: Sprengjuhótanir eða grunsamlegur hlutur

HB-0011 4. Viðbragðsleiðbeiningar: Hópslys

HB-0012 5. Viðbragðsleiðbeiningar: Jarðskjálfti

HB-0013 6. Viðbragðsleiðbeiningar: Eldgos

HB-0015 7. Viðbragðsleiðbeiningar: Ofanflóð

HB-0016 8. Viðbragðsleiðbeiningar: Eiturefnaslys/-atvik

HB-0017 9. Viðbragðsleiðbeiningar: Sýklar 

HB-0018 10. Viðbragðsleiðbeiningar: Geislavá- atvik

HB-0020 11. Viðbragðsleiðbeiningar: Viðbrögð við áföllum

HB-0023 Viðbragðsleiðb. fyrir skólastofnanir - starfsfólk

HB-0021 Viðbragðsleiðb. fyrir skólastofnanir - neyðarstjórn

Skjala- og gæðastjórnun, skrifstofa

EY-0003 Hugtök og skilgreiningar 

HB-0008 Reglur um tölvupóst

HB-0025 Handbók MA um flokkun og skráningu skjala á rafrænu formi og pappír

HB-0007 Málalykill Menntaskólans á Akureyri

GL-0011 Skráning skjala í rafræna málakerfið – helstu atriði 

VR-0008 Móttaka erinda, stjórnsýsluerindi

VR-0005 Móttaka erinda, veikindi/leyfi

EB-0010 Ábendingar, tilkynningar, kvartanir, umbætur og forvarnir  

EB-0011 Frábrigði, framvindumat og áfangaskýrslur

VL-0030 Dagsuppgjör úr sjóðsvél

VR-0015 Tekjuferlar - Dagsuppgjör sjóðsvél

VR-0007 Framleiðsla hefta í afgreiðslu

VL-0034 Skólaspjald