Einkunnarorð skólans eru virðing – víðsýni - árangur og eiga þau að einkenna öll samskipti starfsfólks og nemenda og starf skólans. Hvar sem komið er fram í nafni skólans á að sýna prúðmennsku og háttvísi.

Umgengni í húsum skólans

Góð umgengni er dýrmæt. Nemendur sýna virðingu fyrir umhverfi sínu með því að ganga snyrtilega um skólann og lóð hans og skilja ekki eftir sig rusl. Nemendur hafa afnot af skólahúsnæðinu að kennslu lokinni og ber að skilja við kennslustofur og aðrar vistarverur þannig að allt sé tilbúið fyrir kennslu daginn eftir.

Allr rusl í skólanum skal flokkað í þar til gerða flokkunardalla.

Neysla matar er óheimil í kennslustofum og eingöngu er heimilt að vera með drykki í lokuðum umbúðum. Sérstakar umgengnisreglur gilda á bókasafni og verklegum stofum.

Hegðun í kennslustundum

Mikilvægt er að nýta kennslustundir vel til náms. Nemendum ber því að vera virkir og sýna háttvísi og kurteisi. Í kennslustundum er kennari verkstjóri og því er tækjanotkun og vinnufyrirkomulag háð ákvörðun hans hverju sinni.

Kennara er heimilt að vísa nemanda úr kennslustund að gefnu tilefni, t.d. fyrir að spilla vinnufriði eða fyrir aðra slæma hegðun. Ef slíkt kemur fyrir ítrekað skal kennari tilkynna það skólastjórnendum.

Áfengi og önnur vímuefni

Ekki er heimilt að vera undir áhrifum áfengis eða annarra vímuvaldandi efna í skólanum eða á lóð hans. Þessi regla gildir einnig á  samkomum á vegum skólans og skólafélagsins. Sé áminningu skólameistara ekki sinnt er nemanda vikið úr skóla.

Tóbakslaus skóli

Menntaskólinn á Akureyri er tóbakslaus skóli. Óheimilt er að nota rafrettur, sígarettur eða annað tóbak, þar með talið munntóbak og neftóbak, í húsum skólans og á lóð hans.