Markmið sjálfsmats við framhaldsskóla er meðal annars að auka gæði náms, stuðla að umbótum og tryggja að nemendur fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Í lögum um framhaldsskóla er kveðið á um að skólar skuli meta árangur skólastarfs með virkri þátttöku starfsmanna, nemenda og foreldra þar sem það á við. Við Menntaskólann á Akureyri hefur verið reynt að tryggja góða yfirsýn yfir skólastarfið með fjölbreyttum matsaðferðum og aðkomu sem flestra að sjálfsmatinu.

Matsáætlun

Matsþættir H 2017
V 2018
H 2018
V 2019
H 2019 V 2020 H 2020 V 2021
Áfangakönnun
NKS
NKS NKS NKS NKS NKS NKS
Hlýtt á nemendur NKS
Þ
NKS

NKS
Lýðræðislegt mat
K
K
K
K
Hlýtt á starfsfólk

S

S

Foreldrakönnun


Matssvið (lykill)

N=Nám
K=Kennsla
S=Stjórnun
Þ=Þjónusta    Bókasafn, afgreiðsla, nemendaaðstaða, námsráðgjöf

Lýðræðislegt mat = Áfangaskýrslur + samantekt á fundargerðum deilda sem endar í skýrslu sem verður á ábyrgð fag- og sviðstjóra að taka saman og gefa út.
Hlýtt á nemendur = Gæðahringir og opnar spurningar
Áfangakönnun = Allir áfangar kannaðir á 2 ára tímabili
Fyrirhugað er að hægt verði að smella á matssviðin í töflunni og fá ítarlegri upplýsingar t.d. um hvaða áfanga verið er að kanna hverju sinni.

Áætlanir

Starfsáætlun sjálfsmatsnefndar 2017-2021


Skólaárið 2017-18

September Gerð nákvæm áætlun um viðfangsefni vetrarins og starfsrammi til þriggja ára þar á eftir.
Uppfært á vef skólans. Fara yfir síðustu sjálfsmatsskýrslu og setja mál í ferli.

Október Undirbúa áfangakannanir og nýtt fyrirkomulag ákveðið. Rætt á fagstjórafundi.

Fara yfir skýrslu um ytra mat.

Nóvember Senda inn tillögur að úrbótum vegna ytra mats. Undirbúningur áfangakannana (fagstjórafundur)

Febrúar Undirbúa Hlýtt á nemendur.

Mars Hlýtt á nemendur og vinna úr niðurstöðum.

Apríl/maí Áfangakannanir lagðar fyrir.

Maí Úrvinnsla áfangakannana.

Maí/júní Vinna að umbótaáætlun.

Skrifa skýrslu.

 

Skólaárið 2018-19

Haustönn Áfangamat

Vorönn Áfangamat. Foreldrakönnun. Hlýtt á nemendur.

 

Skólaárið 2019-20

Haustönn  Áfangamat.

Vorönn Áfangamat. Hlýtt á starfsfólk.

 

Skólaárið 2020-2021

Haustönn  Áfangamat. Hlýtt á nemendur.

Vorönn Áfangamat.