Fagstjórar

Fagstjórar eru verkstjórar faghópa, hefur yfirumsjón með áfanga- og kennsluáætlunum, fylgist með prófum og vinnur að kennsluskiptingu með stjórnendum.

Fagstjórar í vetur eru:

Anna Sigríður Davíðsdóttir anna@ma.is - Menningarlæsi
Björn Vigfússon bjorn@ma.is - Félagsgreinar, saga og heimspeki
Eyrún Huld Haraldsdóttir eyrunhuld@ma.is - Íslenska
Gunnhildur Ottósdóttir gott@ma.is - Náttúrulæsi
Harpa Sveinsdóttir harpa@ma.is - Erlend tungumál, önnur en enska
Hrefna Gunnhildur Torfadóttir hrefna@ma.is - Enska

Ingvar Þór Jónsson ingvar@ma.is - Stærðfræði

Jóhann S. Björnsson johann@ma.is - Raungreinar og íþróttir