Nemendur með sérþarfir

Nemendur, sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika, nemendur með leshömlun, talnablindu, langveikir nemendur, nemendur með heilsutengdar sérþarfir og nemendur með fötlun, eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir. Nemendur með fötlun skulu stunda nám við hlið annarra nemenda eftir því sem kostur er (sbr. aðalnámskrá framhaldsskóla 2011).

Nemendur með sérþarfir eiga rétt á að sækja um sérúrræði á prófum og verkefnum. Sækja þarf sérstaklega um sérúrræði hjá náms- og starfsráðgjafa og skila greiningu eða læknisvottorði með umsókninni. Sérúrræði í prófum eða verkefnum eru einstaklingsmiðuð, t.d. lituð blöð, upplestur á prófum o.s.frv.

Umsókn um sérúrræði í prófum þarf að berast eigi síðar en 1. desember fyrir haustönn og 1. maí fyrir vorönn.

Mikilvægt er að nemendur ræði við kennara í byrjun annar og láti vita ef taka þarf sérstaklega tillit til þeirra vegna námsmats.