Framhaldsskólaeiningar: 4
Þrep: 4
Undanfari: ENS2R040


Lýsing á efni áfangans:

Þetta er fjórði áfangi í ensku á raungreinasviði. Í þessum áfanga verður lögð aukin áhersla á lestur vísindatengdra greina og orðaforði aukinn markvisst. Æfingar verða unnar til að viðhalda málfræðiþekkingu og leikni í málnotkun, ritun og tali. Sérhæfðari textar tengdir áhugasviðum nemenda verða lesnir. Lögð verður meiri áhersla á tal en áður og fá nemendur þjálfun í flutningi á töluðu máli. Auknar kröfur verða gerðar varðandi ritunarverkefni og ritgerðir.

Lokamarkmið:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
 • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins bæði munnlega og skriflega
 • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram
 • lesa margskonar gerðir texta, ekki síst fræðitexta, og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er
 • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum
 • geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg
 • skrifa margskonar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til

 • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni ef hann þekkir vel til þess.
 • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
 • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
 • útskýra sjónarmið um efni sem er ofarlega á baugi og rekja ólík sjónarmið með og á móti
 • skrifað margskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig og skilja greinilega mun á talmáli og ritmáli