Framhaldsskólaeiningar: 4
Þrep: 4
Undanfari: ENS3S040


Lýsing á efni áfangans:

Í þessum áfanga sem er fjórði áfangi í ensku á tungumála- og félagsgreinasviði er áhersla lögð á að nemandi öðlist aukna hæfni til að tjá eigin skoðanir á ensku. Áhersla er áfram lögð á bókmenntalestur, bæði smásögur og skáldsögur en einnig verða aðrir textar tengdir áhugasviðum nemenda lesnir. Hvatt verður til túlkunar og skoðanaskipta. Málfræðiæfingar, hlustun og talæfingar verða unnar til að viðhalda málfræðiþekkingu og leikni í málnotkun, ritun og tali. Lögð verður meiri áhersla á tal en áður og fá nemendur þjálfun í flutningi á töluðu máli. Auknar kröfur verða gerðar varðandi ritunarverkefni og ritgerðir.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða

 • notkun tungumálsins til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins bæði munnlega og skriflega

 • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram

 • lesa margskonar gerðir texta, bæði bókmennta og fræðitexta, og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er

 • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum

 • tjá sig um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg

 • skrifa margskonar texta, formlega og óformlega, og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

  • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna um efni sem hann þekkir til

  • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra

  • taka þátt í skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu

  • útskýra sjónarmið um efni sem er ofarlega á baugi og rekja ólík sjónarmið með og á móti

  • skrifa margskonar texta og fylgt þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig og skilja greinilega mun á talmáli og ritmáli