Framhaldsskólaeiningar: 1
Þrep: 3
Undanfari: ÍÞR3B010


Lýsing á efni áfangans

Nemendur eru í verklegum tímum í líkamsræktarsal, auk þess er í boði að notfæra sér útiaðstöðu s.s. að fara út að hlaupa. Nemendur útbúa sína eigin æfingaáætlun fyrir önnina í samráði við kennara og undir hans leiðsögn. Kennari leggur fyrir afkastamælingar og æfingaáætlun er miðuð m.a. niðurstöður mælinganna.

Í lok annar er aftur mælt og framfarir metnar. Þrisvar sinnum á önn stjórnar kennari tíma þannig að nemendur fái hugmyndir að fjölbreyttari æfingum og einnig vinna þeir í samvinnu við aðra nemendur.

Eitt af meginmarkmiðum áfangans er að nemendur geti unnið sjálfstætt, sett sér markmið og unnið markvisst að þeim. Nemendur geri sér grein fyrir að þeir beri ábyrgð á eigin heilsu og finni líkams- og heilsurækt sem hentar þeim. Einnig er hugsunin að koma til móts við nemendur sem æfa afreksíþróttir þannig að þeir geti nýtt tímann og unnið í því að bæta sig og geta því unnið eftir æfingaáætlun frá sínum þjálfara.

Lokamarkmið áfangans

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • helstu reglum og öryggisatriðum varðandi líkamlegt álag og meiðslahættu
 • markmiðssetningu og uppbyggingu þjálfunaráætlunar
 • forvarnargildi almennrar heilsuræktar
 • æfingum sem bæta líkamsstöðu og vinnutækni

Nemandi skal hafa öðlast leikni í:

 • að taka þátt í alhliða líkams- og heilsurækt
 • styrkjandi og mótandi æfingum fyrir helstu vöðva og liðamót líkamans
 • líkamsbeitingu og vinnutækni
 • þjálfun, hreyfingu og virkni sem hafa áhrif á jákvæða upplifun og viðhorf til líkams- og heilsuræktar
 • að beita ólíkum aðferðum til að meta þol, styrk og liðleika sinn sem og annnarra

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • skipuleggja eigin þjálfun, setja sér markmið og sýna þannig sjálfstæð vinnubrögð við þjálfun sína í líkamsrækt eða annars staðar
 • meta eigið þol, styrk og liðleika og byggja áframhaldandi þjálfun á þeim upplýsingum
 • greina frá afstöðu sinni til heilbrigðs lífernis
 • koma á samvinnu sem stuðlar að tilitssemi og hvatningu