Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 3
Undanfari: Enginn


Lýsing á efni áfangans

Upphafsáfangi í sálfræði. Í þessum áfanga kynnast nemendur fræðigreininni sálfræði með hliðsjón af vitsmunaþroska barna og unglinga. Megináhersla er á þróun greinarinnar á tuttugustu öldinni og til okkar daga. Kynntar verða aðferðir í rannsóknum bæði bóklega og verklega.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • mikilvægi við að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir.
 • helstu kenningarkerfum innan sálfræðinnar eins og sálgreiningu, atferlisstefnu, hugfræði, manhyggju og samfélagsmenningarlegu viðhorfi.
 • hagnýtu gildi sálfræðinnar.
 • nokkrum viðfangsefnum þroskasálfræði svo sem máltöku, geðtengslum, siðgæðisþroska, greindarþroska og þróun sjálfsmyndar.
 • umhverfisþáttum og erfðum sem mótunaröflum mannshugans.
 • útskýringum sálfræðinnar á helstu frávikum frá eðlilegum þroska.
  siðferði við rannsóknir.

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • beita grunnhugtökum þroskasálfræðinnar.
 • útskýra helstu hugmyndir sem mótað hafa fræðigreinina.
 • lýsa hugmyndum sálgreiningar um þroska persónuleikans.
 • meta kosti og galla hefðbundinna greindarmælinga.
 • útskýra helstu þroskfrávik og námsörðugleika.
 • skoða samhengi sálfræðinnar við aðrar vísindagreinar.
 • útskýra eigið atferli og hugsun út frá hugmyndum nokkurra sálfræðistefna.
 • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í sálfræði.
 • tjá kunnáttu sína í orði og riti.

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti þroskasálfræðinnar.
 • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá vísindalegt samhengi.
 • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum.
 • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt.
 • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis og erfða á eigin sjálfsmynd og annarra.
 • skilja samspil atferlis, hugsunar og tilfinninga.
 • hagnýta sálfræðina í daglegu lífi á jákvæðan hátt sér og öðrum til framdráttar.