Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 3
Undanfari: ÞÝS/FRA 2A05


Lýsing á efni áfangans:

Áfanginn fjallar um menningu,sögu og landafræði Evrópu. Í frönskuhlutanum er lögð áhersla á orðaforða tengdan ferðalögum og verða æfðar, bæði munnlega og skriflega, ýmsar aðstæður sem geta komið upp í ferðalögum. Unnir er meða landafræði og menningu Frakklands og lesin verður ein skáldsaga. Lögð er áhersla á rétta uppsetningu ritunarverkefna, unnið með framsetningu í ræðu og riti og unnið með lengri texta.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi

 • tileinki sér orðaforða áfangans
 • tileinki sér réttan franskan framburð
 • beiti málfari við hæfi við mismunandi aðstæður
 • skilji talað mál og geri sér grein fyrir aðalatriðum í frásögn og myndmiðlum
 • nýti sér reynslu sína og hugmyndaflug í máli og ritun til að segja frá efni sem hann hefur kynnt sér
 • segi frá og svari spurningum um tiltekin efni
 • lesi margs konar texta og vinni ír þeim á mismunandi hátt eftir tilgangi lestursins
 • skrifi ýmis konar texta og átti sig á muninum á rituðu og töluðu máli
 • noti upplýsingatækni og hjálpargögn við úrlausn verkefna
 • kynni sér mannlíf og menningu í frönskumælandi löndum
 • leysi viðfangsefni sín einn eða í samvinnu við aðra
 • læri að meta eigið vinnuframlag og framfarir

Námsmat:

 • Frönskuhluti TUN2A05 telur 50% af námsmati áfangans. Nemandi þarf að ná báðum hlutum áfangans (45 stigum) til að standast hann.
 • Sjá einnig reglur um skilaverkefni á Moodle