Framhaldsskólaeiningar: 5
Þrep: 3
Undanfari: ÞÝS/FRA 2A05


Lýsing á efni áfangans:

Áfanginn fjallar um menningu, sögu og landafræði Evrópu. Nemendur fá innsýn og aukinn skilning á samfélagi og menningu Evrópuþjóða. Áhersla er lögð á að nemendur verði læsir á menningu. Færniþættirnir fjórir, lestur, ritun, hlustun og tal eru fléttaðir inn í alla verkefnavinnu.

Áhersla er á tal og ritun og rétta uppsetningu ritunarverkefna. Unnið með framsetningu í ræðu og riti og lesnir eru lengri textar. Orðaforði tengist m.a. ferðalögum, landafræði og ævintýrum.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi

 • tileinki sér orðaforða áfangans
 • tileinki sér réttan þýskan framburð
 • beiti málfari við hæfi við mismunandi aðstæður
 • skilji talað mál og geri sér grein fyrir aðalatriðum í frásögn, söngvum og myndmiðlum
 • nýti sér reynslu sína og hugmyndaflug í máli og ritun til að segja frá efni sem hann hefur kynnt sér
 • segi frá og svari spurningum um tiltekin efni
 • geti tjáð sig á einföldu máli við aðra
 • lesi margs konar texta og vinni úr þeim á mismunandi hátt eftir tilgangi lestursins
 • skrifi ýmis konar texta og átti sig á muninum á rituðu og töluðu máli
 • noti upplýsingatækni og hjálpargögn við úrlausn verkefna
 • kynni sér mannlíf og menningu í þýskumælandi löndum
 • leysi viðfangsefni sín einn eða í samvinnu við aðra
 • læri að meta eigið vinnuframlag og framfarir

Námsmat:

 • Þýskuhluti TUN2A05 telur 50% af námsmati áfangans. Nemandi þarf að ná báðum hlutum áfangans (45 stigum) til að standast hann.
 • Sjá einnig reglur um skilaverkefni á Moodle

tileinki sér orðaforða áfangans

tileinki sér réttan þýskan framburð

beiti málfari við hæfi við mismunandi aðstæður

skilji talað mál og geri sér grein fyrir aðalatriðum í frásögn, söngvum og myndmiðlum

nýti sér reynslu sína og hugmyndaflug í máli og ritun til að segja frá efni sem hann hefur kynnt sér

segi frá og svari spurningum um tiltekin efni

geti tjáð sig á einföldu máli við aðra

lesi margs konar texta og vinni úr þeim á mismunandi hátt eftir tilgangi lestursins

skrifi ýmis konar texta og átti sig á muninum á rituðu og töluðu máli

noti upplýsingatækni og hjálpargögn við úrlausn verkefna

kynni sér mannlíf og menningu í þýskumælandi löndum

leysi viðfangsefni sín einn eða í samvinnu við aðra

læri að meta eigið vinnuframlag og framfarir