Áfangalýsing

Námsgrein: Tungumál, menning og saga (2 tímar franska/þýska, 4 tímar menning og saga)
Áfanganúmer: TUN3A050
Fjöldi framhaldsskólaeininga (fein): 5
Áfanginn er á 3. þrepi
Undanfari: TUN2A050

Lýsing á efni áfangans:

Meginþemu áfangans eru kvikmyndir, matarhefðir, listasaga, tónlist og landafræði. Áfanginn byggist upp á nokkrum þematengdum lotum og fá nemendur innsýn og aukinn skilning á listum og menningu Evrópuþjóða. Áhersla er lögð á að nemendur verði læsir á menningu. Gestir frá ýmsum þjóðum heimsækja nemendur í áfanganum til fræða þá um menningu og siði í sínu heimalandi. Viðfangsefnin eru valin í samráði við kennara eftir áhugasviði nemenda. Færniþáttum í frönsku/þýsku er fléttað saman við menningu og sögu landanna.

Lögð er áhersla á rétta uppsetningu ritunarverkefna, unnið með framsetningu í ræðu og riti og unnið með bókmenntaverk.

Lokamarkmið áfangans:

Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á:

 • samspili sögu og lista í ólíkum löndum
 • hvernig menningareinkenni birtast í kvikmyndum, matarhefðum og listum
 • uppbyggingu bókmenntatexta og hugtökum þeim tengdum
 • sértækari orðaforða sem tengist efni áfangans
 • helstu einkennum nokkurra þýsku- og frönskumælandi samfélaga

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að:

 • bera kennsl á menningareinkenni ólíkra þjóða
 • átta sig á hvernig menning endurspeglast m.a. í listum, matarhefðum, kvikmyndum og tónlist
 • skipuleggja vinnubrögð í hóp- og einstaklingsverkefnum
 • lesa texta sem byggja á sértækum orðaforða í viðfangsefnum áfangans
 • horfa á kvikmyndir, lesa bókmenntir og fjalla um það einstaklingsbundið eða í hópum

Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:

 • gera grein fyrir menningarmun milli Evrópuþjóða
 • geta gert skýra grein fyrir tilteknum þáttum í menningu þjóðar, jafnt munnlega og skriflega
 • sýna ólíkum menningarheimum skilning
 • geta gert grein fyrir megininntaki menninga og lista
 • búa yfir góðum lesskilningi og geta miðlað þeirri þekkingu bæði á íslensku og frönsku eða þýsku
 • skrifa margskonar texta  og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig.

Námsmat:

Námsmat mun byggja á símati.