Almennur byrjunar áfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Grunnskólapróf með einkunn B eða hærra
Í áfanganum fá nemendur þjálfun í öllum færniþáttum tungumálsins auk þess sem þeir kynna sér danska menningu og siði. Áhersla er lögð á að nemendur bæti orðaforða sinn og æfist í notkun málsins bæði munnlega og skriflega. Áfanginn byggir að mestu á þemavinnu nemenda og viðfangsefni fara að nokkru leyti eftir áhugasviði nemenda og stöðu þeirra í tungumálinu. Nemendur vinna meðal annars að eigin markmiðum og þjálfast í að leggja mat á vinnu sína.

Þekkingarviðmið

 • danska menningarsvæðinu og hvernig danska nýtist á norræna menningarsvæðinu almennt
 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 • grundvallarþáttum málkerfisins
 • formgerð og byggingu texta í töluðu og rituðu máli.

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er skýrt og áheyrilega
 • lesa ýmis konar texta á eigin áhugasviði eða texta um kunnugleg efni og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir gerð textans eða viðfangsefnisins
 • taka þátt í almennum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisisvenjum, málvenjum og hljómfalli við hæfi
 • segja frá á skýran hátt með því að beita orðaforða, málvenjum, framburði, áherslum og hljómfalli á sem réttastan hátt
 • skrifa samfelldan texta um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og nota viðeigandi málfar
 • fara eftir grundvallarreglum sem gilda um ritað mál
 • nota upplýsingatækni og hjálpargögn í tungumálanámi.

Hæfnisviðmið

 • fylgjast með frásögnum um almenn efni
 • ná aðalatriðum úr fjölmiðlum og nýta sér þau, þegar fjallað er um kunnugleg efni
 • tileinka sér aðalatriðin í styttri lestextum og nýta á mismunandi hátt
 • lesa sér til ánægju og þroska skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi
 • ráða við mismunandi aðstæður í almennum samskiptum um kunnugleg efni
 • útskýra og rökstyðja skoðanir sínar
 • miðla eigin þekkingu og skoðunum á efni sem hann hefur kynnt sér
 • skrifa um áhugamál sín og kunnugleg efni
 • leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • þróa með sér aga, metnað, ábyrgð og jákvæðni í vinnubrögðum
 • meta eigið vinnuframlag.
Nánari upplýsingar á námskrá.is