Franska 4

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Franska 3
Í þessum fyrsta áfanga frönskunnar á 2. þrepi er áfram unnið að því nemendur efla færni sína í lesskilningi, tali, hlustun og ritun. Nemendur auka orðaforða sinn jafnt og þétt. Áfanginn er í ríkari mæli en áður þematengdur og meiri áhersla lögð á hagnýtingu frönskunámsins. Meðal efna sem tekin fyrir eru ýmis mál sem eru efst á baugi í Frakklandi og öðrum frönskumælandi löndum. Samhliða þessari vinnu er lesin stutt skáldsaga og verkefni unnin út frá henni. Nemendur eru þjálfaðir í sjálfstæðum vinnubrögðum, m.a. í ýmiss konar verkefnum í tengslum við þemu áfangans og fá meiri þjálfun í að tjá sig í ræðu og riti en í fyrri áföngum.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum áfangans
 • notkun frönskunnar til að mæta hæfniviðmiðum áfangans bæði munnlega og skriflega
 • vera enn meðvitaðri en áður um ólík málsnið.

Leikniviðmið

 • skilja nokkuð vel þegar rætt er um málefni daglegs lífs eða málefni sem tengjast þemum áfangans
 • skilja betur en áður orð og orðasambönd sem eru einkennandi fyrir talmál
 • skilja stuttar greinar t.d. í tímaritum, dagblöðum og á netinu um ýmis efni með hjálp orðabóka og uppsláttarrita og skima nokkuð þunga texta sem tengjast þemum áfangans þannig að hann skilji aðalatriðin
 • taka þátt í samtali um afmörkuð, undirbúin efni
 • skrifa texta af fjölbreyttara tagi en áður um efni sem tengist viðfangsefnum áfangans.

Hæfnisviðmið

 • greina aðalatriði í daglegu máli, svo sem samræður og fjölmiðlaefni, ef hann þekkir til efnisins og talað er nokkuð skýrt
 • tileinka sér efni ritaðra texta af ýmsu tagi og hagnýta á mismunandi hátt
 • gera útdrátt eða eigin hugleiðingar út frá ólíkum textum
 • lesa skáldskap af hæfilegu þyngdarstigi og eiga auðveldara en áður með að túlka hann og tjá sig munnlega og skriflega um efni hans
 • ræða við aðra af nokkru öryggi um efni sem hann þekkir vel til og geta betur en áður beitt málfari og málsniði við hæfi hverju sinni
 • skiptast á skoðunum við aðra um framtíðaráform, framtíðarsýn og önnur málefni sem tengjast námsefninu
 • skrifa flóknari og fjölbreyttari texta en áður um ýmis efni
 • skrifa samantekt byggða á tilteknu efni, t.d. stuttri blaðagrein
 • sýna gagnrýna hugsun og skipulögð vinnubrögð við lausn viðfangsefna
 • nálgast viðfangsefni á mismunandi og viðeigandi hátt.
Nánari upplýsingar á námskrá.is