þroskasálfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Sálfræði á öðru þrepi eða aðrar félagsgreinar á 2. þrepi.
Farið er yfir þroskaferil mannsins með sérstaka áherslu á barnið frá fæðingu til unglingsára. Hugað er að þætti fjölskyldu og umhverfis í mótun og þroska barnsins. Fjallað er um helstu kenningar 20. aldarinnar um bernsku og þroska. Í áfanganum eru rannsóknaraðferðir þroskasálfræðinnar kynntar svo og þroskafrávik og þroskahamlanir.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi þess að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir
 • sérsviði þroskasálfræðinnar
 • helstu hugtökum og kenningum um bernsku og þroska
 • hagnýtu gildi þroskasálfræðinnar
 • umhverfisþáttum og erfðum sem hafa áhrif á þroskaferilinn
 • framlagi þroskasálfræðinnar til vísinda og samfélags.
 • mikilvægi góðs siðferðis við rannsóknir

Leikniviðmið

 • beita grunnhugtökum þroskasálfræðinnar
 • útskýra helstu hugmyndir sem mótað hafa fræðigreinina
 • útskýra þroskaferilinn
 • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í þroskasálfræði
 • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu
 • tjá kunnáttu sína skýrt og skilmerkilega í ræðu og riti

Hæfnisviðmið

 • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti þroskasálfræðinnar
 • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu ásamt því að yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá vísindalegt samhengi
 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
 • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
 • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
 • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
 • hagnýta þroskasálfræðina á jákvæðan hátt í daglegu lífi
Nánari upplýsingar á námskrá.is