bókmenntir, menning, saga

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK3BÁ04
Áfanginn byggir á lestri klassískra bókmennta og bókmenntasögu, smíði ritgerða og munnlegri kynningu. Textar og annað efni er valið í ljósi áherslna sviðsins. Áhersla er lögð á að þjálfa nemendur enn frekar í læsi á krefjandi textum þeim til gagns og ánægju. Nemendur þurfa að undirbúa og standa skil á munnlegri kynningu á kjörbók og höfundi hennar. Farið er yfir bókmenntatímabil og bókmenntaverk frá þriðja áratug 19. aldar til vorra daga. Einnig er farið í hjóðritunartákn til að gera nemendur færari í að nýta sér framburðartákn í orðabókum sér til gagns.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi bókmennta í menningu þjóða, sér í lagi 19. og 20. aldar bókmenntum frá Bretlandi og Bandaríkjunum.
 • bókmenntaverkum eftir valda höfunda.
 • þeim bókmenntatímabilum sem fjallað er um.
 • hefðum sem eiga við um talað og ritað mál mismunandi málsnið
 • helstu hljóðritunartáknum tungunnar

Leikniviðmið

 • skilja almennt talað mál, jafnvel þar sem frásögnin er ekki sett skipulega fram
 • skilja vel sérhæfða og krefjandi texta á sviði sem hann þekkir
 • skilja algeng bókmenntahugtök og geta beitt þeim af nokkru öryggi
 • geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg, ef viðfangsefni er undirbúið fyrirfram
 • beita ritmálinu í mismunandi tilgangi
 • lesa sér til gagns texta sem gera miklar kröfur til lesandans
 • rita sér til gagns og skilnings orð með hljóðritunartáknum

Hæfnisviðmið

 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem hann hefur þekkingu á
 • skilja sér til gagns þegar fjallað er um flókið efni, málfars- eða bókmenntalegs eðlis
 • greina sögulegt, menningarlegt og/eða bókmenntalegt samhengi texta í bókmenntaverkum og textum tengdum þeim
 • hagnýta fræðitexta um tungumál og bókmenntir og meta heimildir á gagnrýninn hátt t.d. við ritgerðasmíð
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn, rökstutt mál sitt og brugðist við fyrirspurnum
 • beita af öryggi grundvallarrithefðum sem við eiga í textasmíð, m.a. um inngang með efnisyrðingu, meginmáli með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlagi
 • nýta sér til gagns þá þekkingu í hljóðfræði og hljóðritun sem áfanginn býður upp á
Nánari upplýsingar á námskrá.is