Almenn akademísk enska, bókmenntir, ritun

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2FV05
Áfanginn er lokaáfangi á félagsgreinabraut. Megináhersla er á akademískt læsi, ritgerðarsmíð og bókmenntalestur. Krafist er sjálfstæðra og agaðra vinnubragða. Einnig er tekist á við lesefni sem varða stöðu mála í heiminum og áskoranir 21. aldarinnar. Nemendur lesa samtímaskáldsögu sem varpar ljósi á ólíkan menningarheim og samfélagsuppbyggingu.

Þekkingarviðmið

 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
 • notkun tungumálsins og hefðum tengdum töluðu og rituðu máli
 • menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi

Leikniviðmið

 • lesa og skilja án vandkvæða sérhæfðari texta á sviði sem hann þekkir til
 • lesa sér til upplýsingar og fróðleiks texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða og uppbyggingu, myndmál eða stílbrögð
 • skilja vel talað mál á almennum nótum við mismunandi aðstæður
 • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum geta tjáð sig af auknu öryggi um margvísleg málefni
 • skrifa margskonar texta, formlega og óformlega, svo til hnökralaust og fylgja helstu rithefðum og reglum um málbeitingu

Hæfnisviðmið

 • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, lesa á milli línanna og átta sig á dýpri merkingu orða og texta
 • skilja efni fyrirlestra, kvikmynda og frétta og tjá sig munnlega um efni þeirra
 • taka þátt í skoðanaskiptum og færa rök fyrir máli sínu
 • lesa flóknari texta, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar
 • beita rithefðum sem eiga við í textasmíð, m.a. um inngang, efnisyrðingu og meginmál með vel afmörkuðum efnisgreinum og niðurlagi
 • skilja greinilega mun á ritmáli og talmáli og geta beitt stílbrögðum t.d. myndmáli og líkingamáli
 • geta flutt vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum
Nánari upplýsingar á námskrá.is