Fallafræði

Einingafjöldi: 7
Þrep: 3
Forkröfur: STÆR2RU06
Helstu efnisþættir eru hornaföll, hornafallajöfnur, rúmfræðireikningur, stikun, ofanvarp, föll, ferlar falla, ýmis fallahugtök, samsett og andhverf föll, nokkur mikilvæg föll, markgildi, samfelldni, aðfellur og diffurreikningur. Aðaláhersla áfangans er á dæmareikning, afleiðslukerfi og röksemdafærslu stærðfræðinnar, m.a. með sönnunum á reglum í námsefninu. Einnig verður lögð áhersla á rétta notkun stærðfræðitákna og skipulagða framsetningu.

Þekkingarviðmið

 • hornaföllum, bogamáli og bogaeiningu
 • hornafallareglum og lausn hornafallajafna
 • sínus- og kósínusreglunum
 • ákveðum
 • stikunum hrings og línu
 • ofanvarpi á línu og vigur og fjarlægð frá línu
 • föllum, ferlum falla og ýmsum fallahugtökum
 • samsettum og andhverfum föllum
 • veldis- og rótarföllum, algildisfallinu, margliðuföllum, ræðum föllum, vísis- og lograföllum og hornaföllum
 • markgildum, samfelldni og aðfellum falla
 • diffrun nokkurra falla og diffurreglum
 • meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar námsefnisins
 • skilgreiningum helstu hugtaka og sönnunum reglna í námsefninu

Leikniviðmið

 • finna horn frá einum vigri til annars, beita hornafallareglum og leysa hornafallajöfnur
 • leysa ýmis rúmfræðileg verkefni m.a. með því að nota vigra, sínus- og kósínusreglur, ákveður, stikanir og ofanvörp
 • vinna með ýmis föll og fallahugtök
 • teikna gröf falla
 • mynda samsett föll og finna andhverfur falla
 • leysa ýmsar jöfnur tengdar föllum
 • finna markgildi og aðfellur falla
 • nota milligildisreglu til að sanna tilvist lausna jafna
 • diffra
 • setja námsefnið fram skv. meginreglum stærðfræðilegrar framsetningar

Hæfnisviðmið

 • skrá lausnir sínar skipulega og útskýra þær skilmerkilega í mæltu máli
 • átta sig á tengslum ólíkra aðferða við framsetningu stærðfræðilegra hugmynda og viðfangsefna og geta valið aðferð sem við á hverju sinni
 • skilja merkingu og tengsl hugtaka í námsefninu og vinna með þau
 • átta sig á og gera greinarmun á nauðsynlegum og nægjanlegum skilyrðum fyrir lausnum verkefna
 • beita gagnrýninni hugsun og sýna áræði, frumkvæði og innsæi við lausn yrtra verkefna
 • leysa þrautir með skipulegum leitaraðferðum og uppsetningu jafna
 • klæða yrt verkefni í stærðfræðilegan búning, leysa það og túlka lausnina í samhengi við upphaflegt verkefni
 • fylgja og skilja röksemdir í mæltu máli og texta, þar með taldar sannanir í námsefni
 • geti beitt einföldum samsettum röksemdum
 • geti rakið sannanir í námsefninu og greint hvenær röksemdafærsla getur talist fullnægjandi sönnun
Nánari upplýsingar á námskrá.is