Nútímabókmenntir, ritun og þýðingar

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ÍSLE3FR05
Viðfangsefni áfangans eru íslenskir bókmenntatextar og bókmenntasaga frá 1900 til okkar daga auk þýðinga og ritunar. Áhersla er lögð á að nemendur kynnist bókmenntum tímabilsins frá ýmsum sjónarhornum og geti sett þær í samhengi við strauma og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum, bæði hérlendis og erlendis. Nemendur lesa a.m.k. eina skáldsögu, smásögur og greinar sem þeir vinna úr á markvissan hátt en hér er lagt upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum. Skrifuð er ritgerð og unnið að fjölbreyttum þýðingum. Farið er í leikhús og viðburðir í menningarlífi nærsamfélagsins nýttir.

Þekkingarviðmið

 • ritgerðarsmíð og úrvinnslu heimilda
 • orðaforða sem nægir til að lesa helstu verk íslenskra bókmennta
 • helstu einkennum íslensks máls sem nýtist í ræðu, riti og þýðingum
 • helstu aðferðum við að þýða úr erlendu máli yfir á íslensku
 • mismunandi tegundum bókmennta og nytjatexta, öllum helstu bókmenntahugtökum og bókmenntastefnum 20. og 21. aldar

Leikniviðmið

 • skrifa ritgerðir og greinar þar sem hann beitir gagnrýnni hugsun við úrvinnslu og kemur efninu á framfæri á skýran og greinargóðan hátt
 • skilja og nota algeng stílbrögð, orðatiltæki og menningarlegar vísanir í máli sínu
 • lesa og greina ólíka texta frá ýmsum tímum
 • greina mismunandi sjónarmið
 • þýða fjölbreytta texta úr erlendu máli
 • standa fyrir máli sínu í ræðu og riti

Hæfnisviðmið

 • skrifa skýran og vel uppbyggðan texta og geta valið ritstíl eftir aðstæðum og viðmælendum
 • beita málinu á viðeigandi og árangursríkan hátt við mismunandi aðstæður í ræðu og riti
 • beita gagnrýnni hugsun við lestur, túlkun og úrvinnslu krefjandi texta
 • öðlast skilning á samfélagslegum skírskotunum og hlutverki bókmennta
 • tjá rökstudda afstöðu, taka þátt í málefnalegum umræðum og samstarfi
 • sýna frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • sýna þroskaða siðferðisvitund, víðsýni, sköpunarhæfni og samlíðan í málflutningi sínum, umfjöllun og verkum
Nánari upplýsingar á námskrá.is