Akademískur orðaforði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK3NV04
Þessi áfangi er valáfangi á náttúrufræði- og raugreinabrautum. Í áfanganum er lögð áhersla á lestur vísindatengdra greina og orðaforði aukinn markvisst. Sérstök áhersla er lögð á akademískan orðaforða sem tengist vísindum og tækni með fjölbreyttum orðaforðaæfingum, munnlegum verkefnum og ritunarverkefnum. Nemendur fá þjálfun í orðmyndun og uppruni orða er skoðaður.

Þekkingarviðmið

 • orðaforða sem nauðsynlegur er til að mæta hæfniviðmiðum þrepsins þ.m.t. orðasamböndum og þverfaglegum orðaforða
 • þverfaglegum orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi og/eða starfi
 • mismunandi málsniðum og geta beitt formlegu máli á lipran hátt t.d. í skýrslum og ritgerðum

Leikniviðmið

 • lesa sér til ánægju eða upplýsingar texta sem gera miklar kröfur til lesandans, ýmist hvað varðar orðaforða eða uppbyggingu
 • lesa margskonar gerðir texta, ekki síst fræðitexta, og beita þeim lestraraðferðum sem við eiga eftir því hverrar gerðar textinn er
 • nota tungumálið á sveigjanlegan og árangursríkan hátt í samræðum
 • geta tjáð sig af öryggi um margvísleg málefni, bæði almenn og persónuleg

Hæfnisviðmið

 • skilja án vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni ef hann þekkir vel til þess
 • lesa texta þar sem ákveðin viðhorf eða skoðanir eru kynnt, átta sig á tilgangi og afstöðu textahöfundar og bregðast við eða tjá skoðanir sínar munnlega eða skriflega um efni þeirra
 • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
 • hagnýta sér fræðitexta og meta heimildir og texta á gagnrýninn hátt
 • flytja vel uppbyggða frásögn, kynningu eða greinargerð, geta dregið fram aðalatriði og rökstutt mál sitt nokkuð nákvæmlega með dæmum og brugðist við fyrirspurnum
 • lýsa skýrt og greinilega flóknum hlutum eða ferlum á sviði sem hann þekkir vel
 • kynna mál sitt á skipulagðan hátt bæði í riti og ræðu og færa rök fyrir máli sínu
Nánari upplýsingar á námskrá.is