Grunnur í lögfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Markmið áfangans er að veita nemendum góða innsýn í helstu þætti lögfræðinnar og er ætlað að hafa hagnýtt gildi til að veita nemandanum þá grundvallarfærni og þekkingu sem þörf er á til þess að getið lesið og túlkað lög. Meðal þeirra þátta sem teknir verða sérstaklega til skoðunar eru mannréttindalögfræði, þjóðaréttur, stjórnskipunarréttur, stjórnsýsluréttur, erfðaréttur, sifjaréttur, samningaréttur, refsiréttur og síðast en ekki síst uppruni og hlutverk laga í lýðræðisþjóðfélagi.

Þekkingarviðmið

 • helstu greinum lögfræðinnar
 • uppruna laga
 • tilgangi laga
 • aðkomu ríkisvaldsins að setningu laga, framkvæmd þeirra og túlkun dómstóla á þeim

Leikniviðmið

 • fylgst með lagasetningarferlinu
 • fylgst með aðkomu almennings, stofnana og hagsmunaaðila að lagasetningu
 • leitað í íslenska lagasafninu
 • leitað í úrlausnum dómstóla
 • aflað sér heimilda af ýmsu tagi sem gagnast við úrlausn lagalegra álitamála

Hæfnisviðmið

 • lesið og túlkað lög og lagafrumvörp
 • lesið og túlkað úrlausnir dómstóla
 • fundið svör við lagalegum álitaefnum
 • útskýrt samspil laga, siðferðis og stjórnmála
 • útskýrt ólíka þætti sem hafa áhrif á lagasetningu
Nánari upplýsingar á námskrá.is