Byrjunaráfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Megináhersla er lögð á að kenna nemendum undirstöðuatriði tungumálsins, nemendur eru æfðir í að hlusta, tala, lesa, og skrifa á spænsku. Farið verður í nokkur grunnatriði málfræðinnar og fer kennslan fram með hliðsjón af hæfnimarkmiðum áfangans. Áhersla er lögð á uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi. Auk kennslu í tungumálinu er varpað ljósi á þætti sem tengjast spænskumælandi þjóðum, spænskri tungu og menningu, m.a. með tónlist og myndefni. Nemandi þjálfist strax frá byrjun í að taka ábyrgð á eigin námi, m.a. með sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • grunnatriðum spænsks málkerfis; framburði, tónfalli, einfaldri setningaskipan og málfræði
 • spænskumælandi löndum og fengið innsýn í menningu og siði þjóðanna.

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum
 • rita spænsku í mjög einföldu formi
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisisvenjum og málsniði við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og athöfnum og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • geta skrifað stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fyllt út einföld eyðublöð og fleira.

Hæfnisviðmið

 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
 • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi kveðjur og samskiptaform eftir aðstæðum
 • vinna úr textum á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um kunnugleg efni
 • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum
 • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í spænskunámi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is