heilsusálfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Helstu raskanir á geði og persónuleika verða kynntar. Farið er yfir greiningarviðmið, sjúkdómavæðingu og samfélagsbreytingar sem gætu ýtt undir raskanir. Persónuleikinn, þróun hans og áhrif áfalla á fólk verða skoðuð svo og jákvæðir þættir sem geta viðhaldið góðri geðheilsu. Hugað verður að aðstæðum og atburðum sem hafa afgerandi áhrif á andlega heilsu og lífsgæði manna. Meðferð raskana og möguleg lækning skoðuð. Mismunandi skýringar á eðli og orsök geðsjúkdóma verða kynntar sem og áhrif vímugjafa á sálarlífið.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi þess að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir
 • helstu kenningum um geðsjúkdóma og geðheilbrigði
 • sértækum hugtökum og kenningum
 • framlagi greinarinnar til vísinda og samfélags
 • hagnýtu gildi jákvæðra þátta sem stuðla að góðri geðheilsu
 • fræðilegum útskýringum á geðröskunum og persónuleikavandkvæðum
 • siðferði við rannsóknir

Leikniviðmið

 • beita helstu grunnhugtökum um geðraskanir
 • útskýra helstu hugmyndir sem uppi eru um geðheilbrigði
 • lýsa helstu frávikum varðandi geðheilbrigði
 • lýsa hefðbundnum stefnum í sálfræði sem tengjast geðheilbrigði
 • skoða samhengi andlegar heilsu og lífsgæða
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í sálfræði
 • miðla skýrt og skilmerkilega fræðilegu efni í ræðu og riti

Hæfnisviðmið

 • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá vísindalegt samhengi
 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
 • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
 • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
 • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
 • meta eigin frammistöðu og annarra á gagnrýninn hátt
 • beita skapandi hugsun við lausnamiðað nám
Nánari upplýsingar á námskrá.is