Franska

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Megináhersla er lögð á að kenna nemendum undirstöðuatriði tungumálsins og þeir æfðir í að hlusta, tala, lesa, og skrifa á frönsku. Mikil áhersla er lögð á að nemendur þjálfist í réttum framburði og er þeim þætti sinnt bæði með hlustun og talæfingum sem og útskýringum á hljóðkerfi frönskunnar. Farið verður í nokkur grunnatriði málfræðinnar og fer kennslan fram með hliðsjón af færnimarkmiðum áfangans. Áhersla er lögð á uppbyggingu orðaforða sem tengist nemandanum og hans nánasta umhverfi. Auk kennslu í tungumálinu er varpað ljósi á þætti sem tengjast frönskumælandi þjóðum, franskri tungu og menningu, m.a. með tónlist og myndefni. Nemandi þjálfast strax frá byrjun í að taka ábyrgð á eigin námi, m.a. með sjálfstæðum vinnubrögðum og upplýsingaöflun.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • grunnatriðum fransks málkerfis: framburði, tónfalli, einfaldri setningaskipan og málfræði
 • frönskumælandi löndum, sér í lagi frönskumælandi þjóða í Evrópu, og fengið innsýn í menningu og siði þjóðanna.

Leikniviðmið

 • skilja talað mál um kunnugleg efni þegar talað er hægt og skýrt
 • geta fylgt einföldum fyrirmælum og skilið helstu kveðjur og kurteisisávörp
 • lesa einfalda texta sem innihalda algengan orðaforða sem tengist nemandanum, umhverfi hans og áhugamálum
 • rita frönsku í mjög einföldu formi
 • taka þátt í einföldum samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og beita kurteisisvenjum og málsniði við hæfi
 • segja á einfaldan hátt frá sjálfum sér, fjölskyldu sinni og athöfnum og atburðum daglegs lífs með því að beita orðaforða og framburði á sem réttastan hátt
 • geta skrifað stuttan, einfaldan texta um sjálfan sig og sitt nánasta umhverfi, fyllt út einföld eyðublöð, skrifað póstkort o.fl.

Hæfnisviðmið

 • greina einfaldar upplýsingar í mæltu máli
 • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
 • taka þátt í einföldum samræðum og nota mismunandi kveðjur og samskiptaform eftir aðstæðum
 • vinna úr textum á mismunandi hátt eftir því hver tilgangur með lestrinum er hverju sinni
 • segja frá persónulegum högum sem og einföldum staðreyndum um kunnugleg efni
 • til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum
 • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í frönskunámi
Nánari upplýsingar á námskrá.is