Framhaldsáfangi

Einingafjöldi: 5
Þrep: 1
Forkröfur: Franska 1
Viðfangsefni undanfarans eru rifjuð upp og sett í nýtt samhengi. Áfram er unnið að aukinni færni nemenda í lesskilningi, tali, hlustun og ritun þar sem fléttað er inn í kennsluna menningu frönskumælandi landa. Orðaforði er aukinn og ný málfræðiatriði þjálfuð með hliðsjón af færnimarkmiðum áfangans. Í áfanganum eru gerðar auknar kröfur til sjálfstæðra vinnubragða nemandans.

Þekkingarviðmið

 • þeim orðaforða sem nauðsynlegur er til að ná leikni- og hæfnimarkmiðum áfangans
 • nokkrum helstu grunnatriðum fransks málkerfis: framburði, tónfalli, einfaldri setningaskipan og málfræði sem nauðsynleg eru til að ná hæfnimarkmiðum áfangans
 • menningu og siðum í frönskumælandi löndum
 • einföldum samskiptum og tjáningu í mæltu og rituðu máli.

Leikniviðmið

 • skilja einfaldar setningar, spurningar og upplýsingar sem tengjast daglegum athöfnum
 • skilja einfaldar leiðbeiningar og fyrirmæli þegar talað er hægt og skýrt
 • skilja þegar sagt er frá daglegu lífi, atburðum, tilfinningum og óskum
 • skilja stutt skilaboð
 • geta spurt og svarað einföldum spurningum um liðna atburði
 • geta aflað sér einfaldra og hagnýtra upplýsinga
 • skrifa einfaldan texta um málefni sem nemandinn þekkir
 • skrifa einföld persónuleg bréf
 • lýsa reynslu eða skoðun sinni og tjá tilfinningar sínar
 • lýsa húsnæði og umhverfi sínu.

Hæfnisviðmið

 • fara eftir leiðbeiningum, skilaboðum og tilkynningum sem tengjast daglegum athöfnum
 • greina lykilatriði í stuttum rauntextum
 • geta tjáð sig á einfaldan hátt um tilfinningar og viðhorf
 • geta sagt einfalda sögu og lýst liðnum atburðum og reynslu í stuttu máli
 • takast á við tilteknar aðstæður í samskiptum og beita viðeigandi mál- og samskiptavenjum
 • miðla á einfaldan hátt eigin þekkingu, skoðunum og tilfinningum sem og persónulegri reynslu
 • skipuleggja nám og námsaðferðir við hæfi
 • nýta þekkingu og leikni til að leysa úr viðfangsefnum einn eða í samstarfi við aðra
 • meta eigið vinnuframlag og framfarir í áfanganum
 • þróa með sér aga, metnað, sjálfstæð vinnubrögð, jákvæðni og trú á eigin getu í frönskunámi.
Nánari upplýsingar á námskrá.is