Sálfræði, inngangur, kenningar, saga

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: Menningar- og/eða náttúrulæsi eða íslenska á öðru þrepi.
Grunnáfangi í sálfræði. Í þessum áfanga kynnast nemendur fræðigreininni sálfræði, sögu hennar, nokkrum viðfangsefnum og helstu straumum og stefnum. Megináhersla er á þróun greinarinnar á tuttugustu öldinni og til okkar daga og helstu kennismiði. Lögð er áhersla á vísindalega nálgun sálfræðinnar, aðferðir við upplýsingaöflun og að koma efninu frá sér á fræðilegan hátt í ræðu og riti.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi þess að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir
 • helstu hugtökum sálfræðinnar
 • skilgreiningu vísindalegrar sálfræði og þróun greinarinnar.
 • helstu kenningum innan sálfræðinnar
 • hagnýtu gildi sálfræðinnar
 • helstu undirgreinum sálfræðinnar
 • umhverfisþáttum og erfðum sem mótunaröflum atferlis
 • útskýringum sálfræðinnar á nokkrum þáttum hugsunar og atferlis eins og minnis, náms, svefns, greindar og persónuleika
 • mikilvægi góðs siðferðis við rannsóknir

Leikniviðmið

 • beita grunnhugtökum sálfræðinnar
 • útskýra helstu hugmyndir sem mótað hafa fræðigreinina
 • skoða samhengi sálfræðinnar við aðrar vísindagreinar
 • tengja rannsóknarniðurstöður og kenningar
 • beita rannsóknaraðferðum á ýmis rannsóknarefni
 • útskýra eigið atferli og hugsun út frá hugmyndum nokkurra sálfræðistefna
 • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í sálfræði
 • tjá kunnáttu sína í ræðu og riti

Hæfnisviðmið

 • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti sálfræðinnar
 • finna raunhæfar lausnir á mismunandi viðfangsefnum
 • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá fræðilegt samhengi
 • geta tekið gagnrýna afstöðu til samfélagslegra álitamála er snúa að sálfræðinni
 • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
 • geta metið eigið vinnuframlag og annarra
 • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
 • gera sér grein fyrir mótunaráhrifum umhverfis og erfða á eigin sjálfsmynd og annarra
 • skilja samspil atferlis, hugsunar og tilfinninga
 • hagnýta sálfræðina í daglegu lífi á jákvæðan hátt sér og öðrum til framdráttar
Nánari upplýsingar á námskrá.is