Menningarlæsi

Einingafjöldi: 10
Þrep: 2
Forkröfur: Grunnskólapróf með einkunn B eða hærra í íslensku.
Menningarlæsi er þverfaglegur áfangi á öðru þrepi á fyrsta ári. Honum er ætlað að auka áhuga, þekkingu og skilning nemenda á íslensku samfélagi, sögu þess og tungu. Í menningarlæsi er höfuðáhersla lögð á að nemendur tileinki sér vönduð vinnubrögð við fjölbreytta verkefnavinnu. Verkefnin snúa fyrst og fremst að félagsfræði, íslensku og sögu, auk þess sem upplýsingatækni er samofin verkefnavinnunni. Nemendur þjálfast í að vinna með öðrum, þurfa að sýna frumkvæði, beita gagnrýninni hugsun og læra að bera ábyrgð á eigin námi. Sérstök áhersla er lögð á lestur og að nemendur þjálfist í að beita móðurmálinu, bæði í ræðu og riti. Áfanginn byggist að miklu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum undir leiðsögn kennara og heimanámi. Námið fer fram utan skólans sem innan og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu, m.a. í vettvangsferðum.

Þekkingarviðmið

 • helstu grunnhugtökum félagsfræðinnar, bókmennta- og textarýni
 • byggðaþróun og atvinnulífi í heimabyggð
 • helstu einkennum neyslusamfélagsins
 • mikilvægum grunnstoðum samfélagsins
 • ýmsum sögulegum og félagsfræðilegum viðfangsefnum sem eru að einhverju leyti mismunandi frá ári til árs

Leikniviðmið

 • koma fram fyrir aðra og tala máli sínu á skýran og greinargóðan hátt
 • skrifa vandaðan texta samkvæmt reglum íslensks máls
 • afla sér upplýsinga sem tengjast efni áfangans með viðeigandi aðferðum (geti nýtt sér bóksöfn, upplýsingar á vef, viðtöl, o.fl.)
 • nota APA-kerfið í heimildavinnu
 • nýta sér viðeigandi forrit til að miðla upplýsingum
 • vinna með öðrum

Hæfnisviðmið

 • beita gagnrýnni og skapandi hugsun á ólík viðfangsefni
 • sýna hugkvæmni og frumkvæði við lausn verkefna
 • sýna sjálfstæði í vinnubrögðum
 • bera ábyrgð á eigin námi og starfi innan skólans
 • meta upplýsingar og vinna með þær á þann hátt að þær skili honum þekkingu og aukinni hæfni til náms, m.a. við ritun heimildaritgerða, kynninga og annarra verkefna
 • greina stöðu sína í því umhverfi sem hann lifir, bæði samfélaginu og sögulegu umhverfi
Nánari upplýsingar á námskrá.is