Náttúrulæsi

Einingafjöldi: 10
Þrep: 2
Forkröfur: Grunnskólapróf með einkunn B eða hærra í íslensku
Náttúrulæsi er áfangi á fyrsta ári. Honum er ætlað að skerpa sýn og auka skilning nemenda á landi sínu, þjóð og tungu. Þar fléttast saman nám í íslensku, líffræði, jarðfræði og landafræði. Upplýsingatækni er samofin allri verkefnavinnu og sérstaklega er hugað að læsi og beitingu móðurmálsins, bæði í ræðu og riti. Virk þátttaka nemenda í eigin námi liggur til grundvallar og því er mikið lagt upp úr að glæða áhuga þeirra á umhverfi sínu og náminu almennt. Þessu er fylgt eftir með markvissri verkefnavinnu með áherslu á samvinnu, frumkvæði og ábyrgð. Áfanginn byggist að verulegu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum þar sem nemendur vinna verkefni sín undir leiðsögn kennara. Námið fer fram utan skólans sem innan og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu, m.a. í vettvangsferðum.

Þekkingarviðmið

 • helstu grunnhugtökum jarð- og líffræði
 • helstu fuglum og villtum spendýrum landsins gróðurfari landsins
 • vistkerfi manna og dýra
 • þeim nátturuöflum sem mótað hafa landið frá myndun þess
 • áhrifum náttúruhamfara á lífsskilyrði fólks, dýra og gróðurs
 • áhrifum mannsins á lífsskilyrði sín og annarra lífvera
 • helstu auðlindum þjóðarinnar, nýtingu þeirra og umhverfismálum
 • uppsetningu og skráningu heimilda helstu skipunum í excel og word

Leikniviðmið

 • lesa og skilja texta, myndrit og kort af ýmsu tagi
 • vinna með heimildir
 • setja upp heimildaritgerðir og tímaritsgreinar
 • koma fram fyrir aðra og tala máli sínu á skýran og greinargóðan hátt
 • skrifa vandaðan texta samkvæmt reglum íslensks máls
 • afla sér upplýsinga sem tengjast efni áfangans með viðeigandi aðferðum (geti nýtt sér bóksöfn og upplýsingaveitur á vef, viðtöl o.fl.)
 • skilja samspil manns og náttúru í gegnum tíðina og fram til dagsins í dag
 • vinna með öðrum

Hæfnisviðmið

 • sýna hugkvæmni við lausn verkefna og vera fær um að meta hvað aðferð hentar hverju sinni
 • sýna sjálfstæði og sköpun í vinnubrögðum
 • sýna ábyrgð gagnvart náminu og skólanum
 • meta upplýsingar og vinna með þær á þann hátt að þær skili honum þekkingu og aukinni hæfni til náms, m.a. við ritun heimildaritgerða, glærukynninga og annarra verkefna
 • greina stöðu sína í því umhverfi sem hann lifir og hrærist í, bæði samfélaginu og náttúrulegu umhverfi
Nánari upplýsingar á námskrá.is