vísindaenska

Einingafjöldi: 4
Þrep: 3
Forkröfur: ENSK2BB05
Nemendur auka við þekkingu sína á ýmsum málefnum tengdum vísindum, menningu og listum. Farið er í margvíslegt efni sem tengist efni og áherslum áfangans bæði í ræðu og riti. Nemendur vinna í hópum eða að einstaklingsverkefnum og nýta sér orðabækur og rafræn hjálpargögn. Í þessum áfanga verður einnig unnið með valin bókmenntaverk. Unnið er með vísindalæsi og aukið markvisst við orðaforða tengdan vísindum. Þessi áfangi er síðasti enskuáfangi í kjarna á náttúrufræði- og raungreinabrautum.

Þekkingarviðmið

 • ýmsum textum tengdum vísindum, menningu og listum, bæði í eigin menningu sem og í alþjóðlegu samhengi
 • ýmsu vísindatengdu hlustunarefni
 • uppbyggingu bókmenntatexta og hugtökum þeim tengdum
 • menningu þjóða þar sem tungumálið er talað sem og eigin menningu í alþjóðlegu samhengi
 • orðaforða sem gerir honum kleift að tileinka sér með góðu móti lesefni í áframhaldandi námi eða starfi

Leikniviðmið

 • taka virkan virkari þátt í samskiptum og beita málfari við hæfi
 • að vinna upplýsingar úr hlustunarefni
 • lesa lengri bókmenntaverk
 • skrifa ritgerðir eftir frekari fyrirmælum um uppsetningu (inngangur, efnisyrðing, meginmál og lokaorð)
 • lesa texta sem byggja á sértækari orðaforða áfangans og skilja vel séhæfðari texta á sviði sem hann þekkir
 • að beita ritmálinu í mismunandi tilgangi, fræðilegum og persónulegum, með stílbrigðum og málsniði sem við á og mætir hæfniviðmiðum þrepsins

Hæfnisviðmið

 • skilja án teljandi vandkvæða megininntak erinda og rökræðna, jafnvel um tiltölulega flókið efni ef hann þekkir vel til þess
 • nýta sér fyrirlestra, umræður og rökræður um efni sem hann hefur þekkingu á
 • lesa á milli línana og átta sig á dýpri merkingu í texta
 • tjá sig á skýran og áheyrilegan hátt og beita tungumálinu af tiltölulega mikilli nákvæmni við margskonar aðstæður
 • skrifa ýmiskonar texta og fylgja þeim ritunarhefðum sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig
 • skrifa gagnorðan, skilmerkilegan og vel uppbyggðan texta sem tekur mið af því hver lesandinn er
 • skrifa texta með röksemdafærslu þar sem fram koma rök með og á móti og þau vegin og metin
 • taka þátt í skoðanaskiptum, færa rök fyrir máli sínu og svara mótbárum og gagnrökum á viðeigandi hátt
 • að greina sögulegt, félagslegt, menningarlegt eða pólitískt samhengi í texta s.s. í bókmenntaverkum og öðrum textum
Nánari upplýsingar á námskrá.is