Hagnýt siðfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 2
Forkröfur: SAGANÝ05 eða SAGA2SÖ05
Í þessum áfanga kynnast nemendur nokkrum helstu viðfangsefnum siðfræðinnar og kenningum og hugmyndum er að þeim lúta, svo sem afstæðis- og algildishyggju, nytjastefnu, heillastefnu og lögmálskenningum, frelsi og réttlæti, samvisku, siðareglum, löstum og dyggðum. Litið er á kenningar þessar og hugmyndir í sögulegu samhengi og þær tengdar ýmsum siðferðislegum vandamálum samtímans, sem m.a. spretta af þróun samfélagshátta, tækni og vísinda. Fjallað verður sérstaklega um ýmis siðferðisleg álitamál sem tengjast m.a. fóstureyðingum, líknardrápi, þagnarskyldu, forgangsröðun, drykkjusýki, ofbeldi, sjálfsmorðum, refsingum, uppeldi, dýratilraunum, erfðabreytingum, gagnagrunnum, stríði o.s.frv. Nemendur flytja fyrirlestra byggða á völdum íslenskum siðfræðigreinum og andmælendur úr þeirra hópi varpa ljósi á efnið og reyna að skoða málið frá sem flestum hliðum. Einnig skrifa nemendur hugleiðingar um afmörkuð efni. Áhersla er lögð á hlutlæga og tillitssama samræðu; „aðgát skal höfð í nærveru sálar.“

Þekkingarviðmið

  • grundvallarhugtökum og kenningum siðfræðinnar og stöðu hennar innan heimspekinnar
  • helstu stefnum og straumum í siðfræði
  • nokkrum þáttum íslenskrar siðfræðiumræðu síðustu ára

Leikniviðmið

  • rökræða siðferðisleg álitamál
  • tengja siðferðisleg rök við siðfræðikenningar
  • flytja fyrirlestra og ekki síður að andmæla fyrirlestrum á málefnalegan hátt
  • skrifa rökstuddar hugleiðingar

Hæfnisviðmið

  • þroska siðvit sitt
  • nálgast erfið siðferðisleg vandamál, t.d. sjálfsmorð, sifjaspell eða drykkjusýki, af varúð, tillitsemi og hlutlægni
  • beita gagnrýnni hugsun og taka þátt í málefnalegri umræðu
Nánari upplýsingar á námskrá.is