Vist-og umhverfisfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: LÍFF2LF05 og LÆSI2NÁ10
Í áfanganum er farið yfir helstu vistferla í vistkerfum, hringrásir, fæðutengsl, stofna og framvindu. Fjallað er um áhrif vistbreytinga á loft, láð og lög. Sérstaklega eru valin íslensk vistkerfi, landlæsi, gróður, jarðvegsrof og vistheimt. Farið er í náttúrusiðfræði og sjálfbæra þróun í umræðutímum og í verkefnavinnu. Viðfangsefni tengjast nærumhverfi nemenda og samfélagi en taka um leið mið af því sem gerist í umheiminum. Umhverfismál eru í brennidepli í áfanganum og fjallað um gróðurhúsaáhrif, ósonlagið, súrnun sjávar, hringrásir efna, hnattræn umhverfisáhrif og alþjóðleg samvinnu og stefnumörkun í umhverfismálum. Sjónum verður sérstaklega beint að áhrifum hnattrænnar hlýnunar á norðurhjara, þ.m.t. Ísland, regnskóga, hafið, loftlagsbreytingar, vatn í veröldinni, landið, eldsneyti og ferðaþjónustu.

Þekkingarviðmið

  • sviði vist- og umhverfisfræði með sérstakri áherslu á sjálfbærni.
  • Einnig skal hann hafa getu til að nýta þessa þekkingu sína í verkefnum tengdum umhverfismálum.
  • í lok áfanga skal nemandi gera sér grein fyrir eigin ábyrgð í umhverfismálum og hvernig hann getur miðlað reynslu sinni og þekkingu til góðs í átt að sjálfbærni.

Leikniviðmið

  • afla sér gagna á gagrýninn og ígrundaðan hátt og vinna lausnamiðað með álitamál sem upp koma
  • rökræða og rökstyðja mál sitt í ræðu og riti.
  • Efla hæfileikann til að bregðast við nýjum og krefjandi aðstæðum.

Hæfnisviðmið

  • skipuleggja eigin viðfangsefni og takast á við þrautir, beita gagnrýninni hugsun, vinna með álitamál og meta mögulegar lausnir
  • vera fær um að lesa í náttúruna og vera meðvitaður um gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart hnattrænum áhrifum og jafnræði jarðarbúa
  • Auka víðsýni og styrkja viðhorf sitt til umhverfismála.
  • Efla siðferðisþroska svo hann eigi auðveldara með að setja sig í spor annarra.
Nánari upplýsingar á námskrá.is