Uppeldisfræði

Einingafjöldi: 5
Þrep: 3
Forkröfur: Sálfræði á öðru þrepi eða aðrar félagsgreinar. Enska á öðru þrepi.
Farið verður yfir uppeldismál á Íslandi í víðu samhengi, áhersla er lögð á aðstæður íslenskra barna, þær bornar saman við aðstæður barna víðsvegar í heiminum. Hugað verður að skólastarfi á Ísland, álitamál í uppeldis- og skólastarfi verða skoðuð sem og uppbygging menntamála með gagnrýnu hugarfari.

Þekkingarviðmið

 • mikilvægi við að beita vísindalegum aðferðum við rannsóknir.
 • helstu hugtök og kenningar uppeldisfræðinnar
 • hagnýtu gildi uppeldisfræðinnar
 • framlag uppeldisfræðinnar til vísinda og samfélags
 • siðferði við rannsóknir

Leikniviðmið

 • beita grunnhugtökum uppeldisfræðinnar
 • útskýra helstu hugmyndir sem mótað hafa fræðigreinina
 • lesa í og skilja niðurstöður mikilvægra rannsókna í uppeldisfræði
 • afla upplýsinga, greina þær og setja í fræðilegt samhengi
 • nýta fræðilegan texta á íslensku og erlendu tungumáli
 • tjá kunnáttu sína skýrt og skilmerkilega í orði og riti

Hæfnisviðmið

 • tjá sig á gagnrýninn hátt um afmarkaða efnisþætti uppeldisfræðinnar
 • sækja þekkingu úr öðrum greinum til aukins skilnings á viðfangsefninu og yfirfæra þekkingu á aðrar greinar til þess að sjá vísindalegt samhengi
 • vinna úr rannsóknargögnum og leggja á þau mat
 • sýna sjálfstæði og ábyrgð í vinnubrögðum
 • afla, meta og nota heimildir á viðurkenndan hátt
 • sýna frumkvæði að raunhæfum lausnum
 • hagnýta uppeldisfræðina í daglegu lífi á jákvæðan hátt
Nánari upplýsingar á námskrá.is